ביום חמישי, 28 במארס, ערך תא גח"ל באוניברסיטת ירושלים "עצרת סולידאריות" עם הסטודנטים בפולין. חברי ואוהדי האירגון הסוציאליסטי הישראלי באוניברסיטה הפיצו כרוז (המובא כאן), בו מובעת תמיכה בסטודנטים הפולניים. הכרוז מוקיע את צביעות מארגני העצרת. בזמן העצרת התרכזו רוב הנוכחים סביב אנשי "מצפן", אשר הסבירו את עמדתם לא רק על נושא העצרת אלא גם על עניינים פוליטיים אחרים. ויכוחים ערים התנהלו במשך שעות אחדות. כדבר המאפיין את כוונת עורכי העצרת נציין, כי אחת הכרזות שהם נשאו קראה: "יהודי פולין – למדינת היהודים!". כתגובה על כך, קרא לעברם ד"ר [משה] מחובר: "זו בדיוק סיסמתם של האנטישמים בפולין!" הוא הסביר כי המאבק נגד האנטישמיות מחייב תמיכה בזכותם של היהודים לחיות בפולין וליהנות מכל הזכויות שם, ואילו הקריאה ליציאתם משם מראה על שיתוף נקודת המוצא של האנטישמיות והציונות. בעקבות זה קרא אחד מנואמי גח"ל: "אנו מתנגדים למאסר סטודנטים ולפיטורי פרופסורים בפולין… לא ניתן לאנשי 'מצפן' לפוצץ את העצרת; וחבל שלא עושים כאן כמו בפולין ולא זורקים את ד"ר מחובר מן האוניברסיטה".

[וזה נוסח הכרוז:]

כל הכבוד לסטודנטים בפולין!

היסוד הרעיוני למרד הסטודנטים בפולין הונח במכתב הגלוי והמפורסם של מנהיגי הסטודנטים יאצק קורון וקארול מודזלבסקי, אשר נידונו על ידי בית-משפט פולני למאסר על פרסום מכתבם זה.

במכתבם הם קוראים למאבק למען מיגור הדיקטטורה הביורוקרטית ולמען הקמת משטר סוציאליסטי אמיתי, דמוקרטיה פועלית המושתתת על חזונם של מרכס ולנין.

אשר למשמעותה הבינלאומית של המהפכה האנטי-ביורוקרטית, הם קובעים: –

המהפכה האנטי-ביורוקראטית היא עניינה של התנועה המהפכנית הבינלאומית ושל כל המהפכה הקולוניאלית – באפריקה, אסיה ואמריקה הלטינית. היא מהווה חלק מהתנועה המהפכנית העולמית.

בעל-בריתנו נגד הטנקים הסובייטים הוא מעמד הפועלים הרוסי, האוקראיני, ההונגרי והצ'כי. בעל-בריתנו נגד הלחץ והאיומים של האימפריאליזם הוא מעמד הפועלים שבארצות המערביות התעשייתיות והתנועה המהפכנית הגואה בארצות התת-מפותחות. מול הקנוניה בין הביורוקרטיה הבינלאומית לבין הבורגנות האימפריאליסטית הבינלאומית, אנו מעלים את הסיסמה ההיסטורית של המאבק המעמדי הפרולטארי: "פועלי כל הארצות, התאחדו!"

הניסיון של חוגי הימין, של אנשי גח"ל ודומיהם, "להתלבש" על מאבק הסטודנטים בפולין ולהתייצב בפוזה של "סולידריות" איתו – הוא מעשה של חוצפה, גניבת-דעת ובורות. מנהיגי הסטודנטים בפולין נתנו מראש את תשובתם על ניסיון זה: –

האימפריאליזם המערבי ישתדל להפיק תועלת מהמהפכה שלנו וינסה להחליף את הדיקטטורה הביורוקרטית בדיקטטורה של המונופולים הקפיטליסטיים – ולזאת אי-אפשר לקרוא התקדמות…

אנשי הימין, תומכי הקפיטליזם, נושאי חיידק השוביניזם! הסטודנטים הפולניים בזים לכם לא פחות מכפי שהם בזים לשליטים הביורוקרטיים הנושאים את שם הסוציאליזם לשווא.

אנו, אנשי האירגון הסוציאליסטי הישראלי, מושיטים יד-אחים לחברינו בפולין, הסטודנטים והפועלים הלוחמים נגד הניוון הביורוקרטי, בעד דמוקרטיה פועלית, בעד הסוציאליזם.

אנו, הנאבקים נגד הציונות כמו נגד כל שוביניזם, כמו נגד כל זרם פוליטי המשולב במערך הריאקציה הבינלאומית, מביעים את שאט נפשנו מן האנטישמיות המבחילה שאותה מעוררים ומנצלים לצרכיהם הביורוקרטים הסטליניסטיים המושלים בפולין.

לסטליניסטים אלה אנו אומרים: ניסיונכם להעמיד פנים של מאבק נגד הציונות הוא גניבת-דעת שפלה. האנטישמיות שאתם מפיצים היא-היא המעודדת את הציונות ומשרתת אותה שירות יעיל.

  • הבוז לשוביניזם בישראל ובפולין!
  • הבוז לאנטישמיות!
  • יחי המאבק נגד הקפיטליזם ונגד הביורוקרטיה הסטליניסטית!
  • תחי המהפכה העולמית!
  • יחי הסוציאליזם!
תא הסטודנטים של האירגון הסוציאליסטי הישראלי (מצפן)