לקריאת ה"ועד ליוזמת שלום" התכנסו לאסיפה ביום 28.11.1967 ב"בית סוקולוב" בתל אביב שוחרי שלום ממפלגות ואירגונים שונים ובלתי-מפלגתיים, יהודים וערבים, ופירסמו את הקול הקורא הבא:

 

מאז "מלחמת ששת הימים" הולך ומסתבר שהמלחמה לא פתרה אלא החריפה את הסכסוך הישראלי-ערבי.

המלחמה הגבירה את השנאה בין ישראל לארצות-ערב, גרמה וגורמת אסונות וסבל לבני הצדדים.

בשטחים הכבושים המאוכלסים מיליון ומעלה תושבים ערביים נוצר מצב מסוכן, שנגרם כתוצאה מניסיונות הממשלה והחוגים הקיצוניים לבסס את הכיבוש על ידי שלטון של יד חזקה, סיפוחים והקמת היאחזויות. שכן –

משטר הכיבוש מוליד תנועת התנגדות מתמדת המפילה קורבנות משני הצדדים.

משטר הכיבוש מביא לניוון מוסרי, לערעור הדמוקרטיה ולהגברת הלכי-רוח שוביניים ואיבה גזענית.

במצב השורר כיום טמונה סכנה להתלקחותה מחדש של מלחמה נוספת, שאין לחזות מראש מי ישתתף בה ומי יהיה בין קורבנותיה.

כדי להבטיח שלום יציב בין ישראל וארצות-ערב אנו קוראים:

■ לפנות את השטחים שנכבשו במלחמת יוני 1967.

■ להכיר בזכות קיומה של ישראל על ידי ארצות ערב.

■ לכיבוד הדדי של הריבונות והזכויות של מדינת ישראל, של העם הערבי הפלשתינאי ושל המדינות הערביות השכנות.

צעדים אלה יסלקו את מוקדי הסכסוך ויובילו לפתרון בדרכי שלום של הבעיות השנויות במחלוקת בין ישראל לבין ארצות ערב, כגון: שאלת הפליטים, חופש השיט ועוד.

אנו קוראים לכל שוחרי השלום, יהודים וערבים באשר הם: –

פעלו למען יוזמת שלום!