חברנו חליל טועמה נעצר על ידי המשטרה ביום שני, 8.1.68. למחרת, ה-9.1.68, הוצאה נגדו פקודת מעצר ל-15 יום על ידי בית המשפט בירושלים. מעצר זה מהווה חוליה בשרשרת של פעולות הפחדה ודיכוי מצד הממשלה נגד אזרחים ערביים בישראל ונגד תושבים רבים בשטחים הכבושים, המתנגדים לכיבוש ומביעים דעתם בגלוי.

חברנו חליל טועמה – סטודנט בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית – דוגל, כמו כל חברי ארגוננו, בעקרונות הסוציאליזם המהפכני כבסיס לקידומה של החברה, וכדרך לפתרון יחסי ישראל-ערב. חליל טועמה, ככל אחד אחר מחברינו, הינו יריב בלתי מתפשר לכל לאומנות, הן יהודית והן ערבית, ותומך בזכות ההגדרה העצמית של כל עם. על כך יוכל לעמוד כל אדם ישר שיקרא בעיון שני ראיונות עימו, שפורסמו בחודשים האחרונים ב"ניצוץ", בטאון הסתדרות הסטודנטים של האוניברסיטה העברית, ובעיתון "דבר". העיתונים הנ"ל פירסמו ראיונות עימו משום היותו דמות בולטת בקרב ציבור הסטודנטים הערביים באוניברסיטה. בתוקף תפקידו כמזכיר ועד הסטודנטים הערביים אף נפגש עם הפילוסוף הצרפתי ז'אן פול סארטר, שביקר בארץ בשנה שעברה.

אנו דוחים בשאט נפש כל נסיון להדביק לחליל טועמה האשמות שווא, לפי חוקי הדיכוי המכוונים למנוע כל פעילות פוליטית שאינה רצויה לממשלה. אנו קוראים לדעת הקהל המתקדמת בארץ ובעולם למחות נגד פעולות שרירותיות מסוג זה.

ישוחרר חליל טועמה מיד!

הארגון הסוציאליסטי הישראלי
13.1.1968
 

למען שחרורו של חליל טועמה!

חליל טועמה נעצר בעוון פעילותו הפוליטית והציבורית. זוהי התדרדרות מסוכנת בשרשרת פעולות הדיכוי של המשטר.

כל אדם שחופש הפעילות הפוליטית יקר לו, חייב לעזור למאבק הציבורי והמשפטי לשחרורו.

הרם תרומתך לקרן המיוחדת למען שחרורו של חליל טועמה.

 

[מודעה שפורסמה בגיליון מס' 40 של "מצפן"]

 

פרשת ח'ליל טועמה – ניסים באג'יו (חיים הנגבי)

 
חליל טועמה על מצפן, מתוך ערב לרגל הופעת ספרה של ניצה אראל על מצפן, ספטמבר 2010. צילום: ערן טורבינר