נובמבר 1967

מותו של צ'ה גווארה

נובמבר 10, 1967

חסרונו יורגש עתה מאוד; הוא היה הוגה דעות וגם איש מעש; לא לחינם הטיל צ'ה פחד בלב האימפריאליסטים ועושי דברם.

מה הטעם? – ס' מאיר (מאיר סמורודינסקי)

נובמבר 10, 1967

הניצחון הצבאי של ישראל במלחמת יוני לא השמיט את הבסיס לפעולה של כוח מהפכני בישראל, כחלק מהמאבק החברתי באזור כולו.

מלחמת 6 הימים – דבריו האחרונים של דויטשר

נובמבר 10, 1967

תרגום ראיון עם אייזק דויטשר ב"New Left Review": באופן פרדוקסלי ונלעג, מופיעים כעת הישראלים בתפקיד הפרוסים של המזרח התיכון.

"מוסר לאומי" – פ. עודד (עודד פילבסקי)

נובמבר 10, 1967

כיבוש זר, יהיה "נאור" ככל שיהיה, הוא כיבוש זר שיש לגנותו ולהתנגד לו.