אוקטובר 1967

תחיית המתים - ישראל מור (משה מחובר)

אוקטובר 10, 1967

מלחמת יוני 67' החייתה את הציונות ואת הטיעונים הציוניים, שלפני המלחמה נטו לשים אותם בין מרכאות.

שלוש השקפות על המהפכה – ק. יהודה (יהודה קופפרמן)

אוקטובר 10, 1967

הייחוד שבהשקפה הבולשביקית, בהשוואה לנארודניקים ולמנשביקים: את המהפכה הבורגנית ברוסיה ישלים הפרולטריון בברית עם האיכרות.

הנאצריזם לאן - א. סעיד (ג'ברא ניקולא)

אוקטובר 10, 1967

זהו משטר בונפרטיסטי זעיר-בורגני המתנדנד בין הבורגנות וההמונים ומבחינה חברתית נשען על הטכנוקרטים, היסודות הזעיר-בורגניים, האיכרים האמידים, והשכבות העליונות של הפועלים ועובדי הצווארון הלבן.

שיחה עם קסטרו – ק.ס. קארול

אוקטובר 10, 1967

תרגום מהשבועון הבריטי "ניו סטייטסמן": "אין אנו מטורפים לחשוב כי אנו יכולים לבנות 'קומוניזם לאומי' שימצא דרך לחיים בצוותא עם ארצות הברית ויחזור וייכנס לשוק האמריקאי".

ועידת הוואנה

אוקטובר 10, 1967

מטרתה היתה התוויית תוכנית של מהפכה סוציאליסטית באמריקה הלטינית, בניגוד לקו הנקוט בידי רוב המפלגות הקומוניסטיות, והמקבל השראה ועידוד ממוסקבה.