ספטמבר 1967

סיפור ישן - צ. פאר (משה מחובר)

ספטמבר 10, 1967

לאחר ההלם הראשוני של הכיבוש, התחילו גילויי תסיסה והתנגדות של האוכלוסיה בשטחים הכבושים, וכבר אפשר לנחש כי בישראל יתעורר ויכוח בין חסידי "היד הרכה" לבין חסידי "היד הקשה".

הזכות להגדרה עצמית - מ. מחובר (משה מחובר)

ספטמבר 10, 1967

הגישה הסוציאליסטית לפתרון השאלה הלאומית.

שיעור בדמוקרטיה - ע.פ. (עודד פילבסקי)

ספטמבר 10, 1967

התרגיל שבמהלכו הוכנסו דיין ובגין לממשלה.

בעיות קולוניאליות - ש. אביטל (משה מחובר)

ספטמבר 10, 1967

אם כי המניע לכיבוש הישראלי לא היה כלכלי, הרי עובדת הכיבוש יצרה מצב שבו ישראל יכולה למלא "באופן טבעי" תפקיד של ארץ המחזיקה בשטח קולוניאלי.

הרהורים על נושא מיושן - דוגמטיקון (דב ש"ס)

ספטמבר 10, 1967

האינטרסים של חברות הנפט הגדולות והשפעתם על מהלך האירועים במזרח התיכון.

שני מיני רצח - מ. מחובר (משה מחובר)

ספטמבר 10, 1967

ההשוואה בין פשעי המלחמה של הנאצים לבין פשעי המלחמה שמבצעים האמריקנים בוייטנאם.

ויכוח: לאומנות וסוציאליזם - פ. עודד (עודד פילבסקי), מ. מחובר (משה מחובר)

ספטמבר 10, 1967

הבה נפעל יחד כך, שאם ניאלץ לאחוז שוב בנשק, לא ניאלץ להילחם עם נגד עם, אלא קידמה מול ריאקציה, סוציאליזם מול אימפריאליזם, פועלים ואיכרים מול פיאודלים וקפיטליסטים.

פגישה בהנוי - ראלף שיינמן

ספטמבר 10, 1967

רשמי ביקור בצפון וייטנאם, מאת מזכירו האישי של ברטרנד ראסל.