אפריל 1967

א-פרופו סארטר

אפריל 10, 1967

חוגים המרימים את קולם נגד כל תופעה של קולוניאליזם, נגד כל שוביניזם, נגד כל נישול ודיכוי של מיעוט, נגד כל שירות לאימפריאליזם - עוצמים את עיניהם ונאלמים דום כשמדובר בנישול הפלסטינים והפיכתם לפליטים, בדיכוי המיעוט הערבי בישראל, ברוח השוביניסטית המושלת בה ובשירותים המתמידים של הציונות והמדיניות הישראלית לאימפריאליזם. אולי ביקורו של סארטר בישראל יסייע לחוגים אלה להבין מהו אופייה האמיתי של הציונות ושל ישראל, כדי שיוכלו להבדיל בין אנטי-ציונות לבין אנטישמיות, ויסיקו כי התמיכה בציונות היא היא אחותה הרעיונית של האנטישמיות.

חלל ריק - גבריאל אשל (גבי לחמן)

אפריל 10, 1967

דאגתו של שר החוץ אבא אבן מפני הסתלקות הבריטים מעדן.

קרח צלוי – ס. מאיר (מאיר סמורודינסקי)

אפריל 10, 1967

אין סיכוי בארץ למשטר קפיטליסטי לא ציוני. מי שמתכוון ברצינות להחליף את המשטר הציוני, חייב לחשוב על אלטרנטיבה סוציאליסטית.

נקודת מִפנה היסטורית – אריה ליכט

אפריל 10, 1967

בתזיסים של אפריל מנתח לנין את בעיות המעבר מן השלב הבורגני-דמוקרטי של המהפכה לשלב הסוציאליסטי.

הערות להערות - א.ס. (ג'ברא ניקולא)

אפריל 10, 1967

המשך לוויכוח על זהותה החברתית של תנועת העולם הזה - תנועה ניאו-ציונית, לאומנית עברית, זעיר בורגנית.

המובטלים המתפרעים והעסקנים המתחסדים - פ. עודד (עודד פילבסקי)

אפריל 10, 1967

מק"י נגררת אחרי מפ"ם בניסיון לבלום את הפועלים שקראו "בוז לשלטון".

וייטנאם: היסטוריה של דיכוי – הביא לדפוס ג. ל. (גבריאל לחמן)

אפריל 10, 1967

תולדות מאבקם של הווייטנאמים לשחרור.

הפרוגרמה של האופוזיציה הפולנית – יאצק קורון וקארול מודזלבסקי

אפריל 10, 1967

חלק נוסף מתוך הפרק העשירי של "המכתב הגלוי אל המפלגה": איגוד מקצועי, משטרה וצבא, החקלאות.