פברואר 1967

עת להקים חזית

פברואר 10, 1967

מצפן תומך בקריאה להקמת מסגרת משותפת לכל הגופים השמאליים הבלתי ציוניים.

ארצות-הברית מבצעת פשעי מלחמה: מסקנות ועדת החקירה

פברואר 10, 1967

מסקנות ועדת החקירה שנשלחה לצפון-וייטנאם מטעם בית הדין הבינלאומי של הלורד ראסל.

תקציב המדינה – פ. ליאון

פברואר 10, 1967

הממשלה ידעה כי המיתון יבוא, אולם רצתה להשתמש בו כדי להפעיל לחץ על מעמד הפועלים, להורדת שכר העבודה, ולביצוע "פיטורי ייעול".

הפרוגרמה של האופוזיציה הפולנית – יאצק קורון וקארול מודזלבסקי

פברואר 10, 1967

מכתב גלוי שבו ניתחו מחבריו את המשטר בפולין וביתר ארצות מזרח אירופה, ובשל הפצתו הוצאו מהמפלגה הקומוניסטית ונידונו לשלוש שנות מאסר (תרגום החלק הראשון של הפרק העשירי).

האבטלה – אם הרעב – פ. עודד (עודד פילבסקי)

פברואר 10, 1967

בהיעדר איגודים מקצועיים אמיתיים נידון המאבק נגד האבטלה לכישלון. יש לחוקק חוק לביטוח ממלכתי מפני אבטלה.

עליה בירידה - גבריאל אשל (גבי לחמן)

פברואר 10, 1967

ישראל פסקה להיות ארץ מושכת יהודים, והדבר מוליד רעיונות משוגעים ומסוכנים אצל ראשיה. גולדה מאיר, למשל, מציעה להקים צבא "לבטחון העם היהודי", כדי לשמור על קיומם של "הקיבוצים היהודיים בגולה" כיהודים.

הערות למאמר "זהותו החברתית של העולם הזה" - מאיר סמורודינסקי

פברואר 10, 1967

יש להוקיע כל נסיגה של אבנרי לעבר הציונות, אבל אין לשלול ככלל את התנועה, אשר קמה על יסוד אנטי-ציוני.

התקרבות נאצריסטית-קומוניסטית – צ. פאר (משה מחובר)

פברואר 10, 1967

הקומוניסטים המצריים מציעים לעמיתיהם הערבים ללכת בדרכם ולהקים חזית עם התנועה הלאומית, ומרגיעים אותם כי למטרה זו אין צורך לפרק את המפלגה, כפי שעשו במצרים.

מה קורה בסין? – ס. מאיר (מאיר סמורודינסקי)

פברואר 10, 1967

הנהגת סין מתנהל מאבק פוליטי המוכתר בסיסמאות אוויליות של "מהפכה תרבותית", והכולל את הכתמת המתנגדים כאויבים.

איחוד תוך אנרכיה – א. עובד

פברואר 10, 1967

חברות אירופיות מנסות להתגונן מפני הענק האמריקאי על ידי מיזוגים. לחברות הרב-לאומיות שבבעלות אמריקאית יש אינטרסים הסותרים לעתים את התכנון הממלכתי של המדינות שבתוכן הן פועלות.

מכתב למערכת: תגובה על מאמרו של ק. יהודה על המהפכה התרבותית בסין

פברואר 10, 1967

אין זה ריאליסטי להתעלם מתנועה ממשית ולתמוך בתנועה הקיימת רק בדמיון. במקום לשלול את המהפכה התרבותית, צריך להכיר בצדדיה השליליים אך גם בכך שביסודה מונחת גישה חיובית.