ינואר 1967

מאמר המערכת: בפתח שנה חדשה

ינואר 10, 1967

פרישת חברי מצפן מתנועת העולם הזה, והצלחתו של כינוס ההסברה הראשון של "מצפן בעל פה".

מבוי סתום - פילב (עודד פילבסקי)

ינואר 10, 1967

המשך המדיניות הציונית יכול להוביל את ישראל רק למבוי סתום.

זהותו החברתית של "העולם הזה" - משה מחובר

ינואר 10, 1967

האומה העברית קמה על בסיס הקולוניזציה הציונית, ולפיכך הלאומנות העברית, שבשבילה האומה הזאת היא ערך עליון, איננה מסוגלת לשלול מן היסוד את הציונות שהולידה אותה. מבחינה חברתית, תנועת העולם הזה מייצגת את שכבות הביניים הנמוכות, בסיסמאות כמו מלחמה בשחיתות, טענות נגד גובה המסים וכמיהה לשלטון חזק.

המהפכה התרבותית בסין - ק. יהודה (יהודה קופפרמן)

ינואר 10, 1967

המהפכה התרבותית המירה את החינוך בקנאות זולה, ולדור הצעיר הוצעה שנאת הזרים כתחליף להעלאת התודעה המעמדית.

האם הסוציאליזם אקטואלי? - פ. עודד (עודד פילבסקי)

ינואר 10, 1967

סוציאליסט מהפכן הפועל בארץ קפיטליסטית מפותחת, מתועשת, יעשה שגיאה אם יציג את הישגי אחת מן המדינות הסוציאליסטיות הקיימות כמטרה שאליה צריך לשאוף הפועל בארצו.

הזיקה היהודית והעליה - צ. פאר (משה מחובר)

ינואר 10, 1967

לפי האידיאולוגיה הציונית, ישראל איננה מדינתם של תושביה, אלא שייכת ליהודי העולם כולו; השתלבות במרחב מחייבת ביטול גמור של אופיה הציוני של ישראל, כולל ביטול חוק השבות.