פורסם ב-"הארץ" 22 בספטמבר 1967

זכותנו להתגונן מפני השמדה אינה מקנה לנו את הזכות לדכא אחרים

כיבוש גורר אחריו שלטון זר

שלטון זר גורר אחריו התנגדות

התנגדות גוררת אחריה דיכוי

דיכוי גורר אחריו טרור וטרור נגדי

קורבנות הטרור הם בדרך כלל אנשים חפים מפשע

החזקת השטחים הכבושים תהפוך אותנו לעם של רוצחים ונרצחים

נצא מהשטחים הכבושים מיד

 

הופיע גם במאמר: 50 ל-67' | במדינה שהתמכרה לסטטוס־קוו, האמת מתגלה בשוליים, פורסם ב"הארץ" 25 מאי 2017.

 

___________________

 
חיים הנגבי מתראיין לערן טורבינר בעמאן, ינואר 2001, על המודעה המפורסמת נגד הכיבוש שהוא, שמעון צבר ודוד ארנפלד יזמו, כתבו, החתימו ופרסמו בעיתון הארץ בספטמבר 1967. 
 
הנוסח הסופי של המודעה בכתב ידו של שמעון צבר