מודעה שהתפרסמה ב"הארץ", 22 בספטמבר 1967

___

זכותנו להתגונן מפני השמדה אינה מקנה לנו את הזכות לדכא אחרים

כיבוש גורר אחריו שלטון זר

שלטון זר גורר אחריו התנגדות

התנגדות גוררת אחריה דיכוי

דיכוי גורר אחריו טרור וטרור נגדי

קורבנות הטרור הם בדרך כלל אנשים חפים מפשע

החזקת השטחים הכבושים תהפוך אותנו לעם של רוצחים ונרצחים

נצא מהשטחים הכבושים מיד

[מודעה שהתפרסמה ב"הארץ", 22 בספטמבר 1967]