להלן המשך תרגום הפרק העשירי של המכתב הגלוי הפרוגרמטי של יאצק קורון וקארול מודזלבסקי. על הפצת המכתב הזה נידונו המחברים למאסר על ידי בית משפט פולני.

המערכת 

חלק מהמהפכה העולמית

איננו סבורים כי המהפכה האנטי-ביורוקרטית היא עניין פולני בלעדי. הסתירות הכלכליות והחברתיות, אשר אותן ניתחנו לעיל, הבשילו בכל הארצות הביורוקרטיות התעשייתיות: צ'כוסלובקיה, הרפובליקה הדמוקרטית הגרמנית, הונגריה וברית המועצות. גם אין אנו סבורים כי המהפכה היא עניינו הבלעדי של מעמד הפועלים שבארצות הדיקטטורה הביורוקרטית. השיטה הביורוקרטית – אשר התעמולה הרשמית במזרח ובמערב כאחד מזהה אותה עם הסוציאליזם – מהווה שיטה סוציאליסטית בעיניהם של המוני העם בארצות הקפיטליסטיות המפותחות.

הביורוקרטיה הבינלאומית – שבראשה עומדת השכבה הביורוקרטית של ברית המועצות – פוחדת מכל התנועות המהפכניות האמיתיות בעולם, מפני שתנועות אלה מאיימות על המונוליטיות של שיטתה בקנה מידה בינלאומי, וכן על המונוליטיות הפנימית (בתוך כל ארץ) המאפשרת לה להטיל את הדיקטטורה שלה על מעמד הפועלים בארצה-היא. בשאיפתה ליציבות חיצונית ופנימית, על בסיס החלוקה הנוכחית של העולם לאזורי השפעה בינה לבין הקפיטליזם, חונקת הביורוקרטיה תנועות מהפכניות בשטחי-שלטונה; ובאמצעות השפעתה על המפלגות הקומוניסטיות בעולם, היא משתדלת לעכב התפתחות תנועות מהפכניות בארצות אמריקה הלטינית, אסיה ואפריקה. המהפכה האנטי-ביורוקרטית היא עניינה של התנועה המהפכנית הבינלאומית ושל כל תנועות המהפכה הקולוניאלית – באפריקה, באסיה ובאמריקה הלטינית. היא מהווה חלק מהתנועה המהפכנית העולמית.

כמו כל מהפכה, מאיימת גם היא על סדר-הדברים הקיים – והכוחות המגינים על הסדר הקיים מאיימים עליה. הביורוקרטיה הבינלאומית תנסה ככל יכולתה לחנוק את המהפכה המנצחת בארצות בהן תפרוץ לראשונה. האימפריאליזם המערבי ישתדל להפיק תועלת מהמהפכה שלנו וינסה להחליף את הדיקטטורה הביורוקרטית בדיקטטורה של המונופולים הקפיטליסטיים – ולזה אי-אפשר לקרוא התקדמות…

בעל-בריתנו נגד הטנקים הסובייטים הוא מעמד הפועלים הרוסי, האוקראיני, ההונגרי והצ'כי. בעל-בריתנו נגד הלחץ והאיומים של האימפריאליזם הוא מעמד הפועלים שבארצות המערביות התעשייתיות והתנועה המהפכנית הגואה בארצות התת-מפותחות. מול הקנוניה בין הביורוקרטיה הבינלאומית ובין הבורגנות האימפריאליסטית הבינלאומית – אנו מעלים את הסיסמה ההיסטורית של המאבק המעמדי הפרולטארי: "פועלי כל הארצות התאחדו!"

מהפכה משחררת

מעמד הפועלים חייב לבצע מהפכות אלה בכל התחומים – המדיני, הכלכלי והחברתי – בכדי שיוכל להגשים את מטרותיו המעמדיות: להיות שליט על עבודתו ועל פרי עמלו. האם יש ממש בתוכנית זו?

בנקטו בצעדים הראשונים להגשמתה, כלומר, בהעניקו אוטונומיה למפעלים, ייצור מעמד הפועלים את התנאים הנחוצים להתאמת הייצור לצרכים, לחיסול הבזבוז של התוצר העודף הכלכלי, לניצול האמצעים לגידול כלכלי אינטנסיבי. הטכנוקרטים גם הם רוצים לעשות כך; אך המטרה היצרנית של מעמד הפועלים היא צריכה על בסיס חברתי רחב ולא צריכת-מותרות של שכבות בעלות זכויות-יתר. מסיבה זו, שליטת מעמד הפועלים על הייצור מבטיחה באופן מכריע ביותר התגברות על הסתירה הכלכלית העיקרית אשר מעכבת היום את הקידמה הכלכלית והחברתית: הסתירה בין הפוטנציאל היצרני שכבר פותח לבין רמת הצריכה הנמוכה הקיימת עתה. כתוצאה מכך, יפרצו יחסי הייצור של הדמוקרטיה הפועלית אפיקים נרחבים להתפתחות הכלכלה והחברה. לפי האינטרסים המעמדיים המיוחדים שלהם, מייצגים הפועלים בה-בשעה גם את האינטרס הכלכלי של המוני הפקידים דלי-המשכורת ושל האיכרות הזעירה והבינונית, במילים אחרות: של הרוב המכריע של האוכלוסייה הכפרית והעירונית.

שיעבודו של מעמד הפועלים הוא השורש העיקרי של שיעבודם של שכבות חברתיות ומעמדות אחרים. בשחררו את עצמו, ישחרר מעמד הפועלים את החברה כולה.

  • כדי להשתחרר, הוא חייב לחסל את המשטרה הפוליטית – ובכך ישחרר את החברה כולה מרודנות ומפחד;
  • הוא חייב לבטל את הצבא הסדיר – ובכך ישחרר את החיילים מהבהמיות של חיי הקסרקטין;
  • הוא חייב להתיר ריבוי מפלגות – ובכך ייתן חרות פוליטית לכלל החברה;
  • הוא חייב לבטל את הצנזורה, לתת חרות מלאה לעיתונות, ליצירה המדעית והתרבותית, להיווצרות זרמים שונים של הגות חברתית – ובכך ישחרר את הסופר, האמן והעיתונאי, וייצור תנאים שבהם תוכל האינטליגנציה למלא בשלמות את תפקידה החברתי הראוי;
  • הוא חייב להעמיד את המכונה האדמיניסטרטיבית תחת פיקוחם של הארגונים הדמוקרטיים שלו, אשר בפניהם יהיה עליה תמיד לתת דין-וחשבון – כלומר, לשנות את היחסים הקיימים עתה בתוך המנגנון, ובכך לשחרר את הפקיד הפשוט מן התלות הפיאודלית והמשפילה בהייררכיה הביורוקרטית;
  • הוא חייב להבטיח את פיקוחה של האיכרות על הייצור החקלאי ולתת לה אוטונומיה כלכלית, חברתית ופוליטית – ובכך ישחרר את הפלאחים מגורל של נתינים חסרי-אונים של כל ממשלה וממשלה, ויאפשר להם להיות אזרחים פעילים, מאורגנים ושותפים בהכרעות הקובעות את תנאי חייהם ועבודתם.

*   *   *

בתהליך הייצור ממלאים הפועלים תפקיד שמידת הסיפוק המופקת ממנו קטנה ביותר. משום כך, מעמד הפועלים זקוק לדמוקרטיה יותר מכל מעמד אחר: כל שלילה של הדמוקרטיה, פוגעת קודם-כל בפועלים. הדמוקרטיה הפועלית היא צורת השלטון הרחבה ביותר מבחינה חברתית ויוצרת את התנאים הטובים ביותר להתפתחות מלאה של החברה.

האינטרסים המעמדיים המיוחדים של הפועלים תואמים איפוא באופן הטוב ביותר את צרכי הפיתוח הכלכלי ולכן הם מייצגים באופן המלא ביותר את כל האינטרסים של החברה. לפיכך, התוכנית של מעמד הפועלים יש בה ממש. האם היא תוגשם?

התשובה תלויה במידת ההכנה הרעיונית והאירגונית של הפועלים ברגע שייווצר משבר מהפכני – לכן היא תלויה במה שיעשו היום אלה אשר אימצו לעצמם את התוכנית של הדמוקרטיה הפועלית.

[פרקים נוספים של המכתב הגלוי התפרסמו החל בגיליון 42]