1966

שקיעת האימפריאליזם – מ. מחובר (משה מחובר)

מרץ 10, 1966

במלחמת גרילה כמעט שאי אפשר להנחיל תבוסה צבאית שלמה למעצמה השלטת, אבל אפשר למרר את חייה ולעשות את העסק לבלתי משתלם עבורה, עד שתיאלץ לסגת.

סן-דומינגו – ק. יהודה (יהודה קופפרמן)

מרץ 10, 1966

שוב הוכח כי אי אפשר להגן על הדמוקרטיה הבורגנית נגד ההמונים המהפכניים, אלא בשיטות הריאקציה: שקר, הונאה ואלימות. לקח דומה נלמד עכשיו גם באינדונזיה.

סוציאליזם ותכנון – ישראל מור (משה מחובר)

מרץ 10, 1966

במשטר של בעלות פרטית אפשרי תכנון ממלכתי אך ורק אם ביצועה של התכנית כדאי לבעלי ההון. השאלה אינה "תכנון מול שוק חופשי", אלא "תכנון של אילו תכניות, ולטובת מי".

ברכת ברטרנד ראסל לוועידת הסולידאריות בקובה

מרץ 10, 1966

יש ללכד כוחות נגד האימפריאליזם האמריקאי. אם ברית המועצות, מתוך שאיפה ראויה להערכה לשלום, חותרת לשאת חן בעיני ארצות הברית על ידי בלימה, או אפילו התנגדות למאבקים לשחרור לאומי ולסוציאליזם, הרי שלא יושג בכך לא שלום ולא צדק.

ערבים עליך ישראל – פריד פרך (פריד פרח)

מרץ 10, 1966

הביטויים הרדיקליים בקרב הערבים מפחידים את השלטון ושליחיו. ערבים "טובים" הטוענים שבכל אשמה הדמוקרטיה מספקים לשלטון את הנימוק לפגוע עוד בזכויות היסוד של הערבים.

מלחמת וייטנאם

מרץ 10, 1966

הליברלים בארצות הברית תובעים משא ומתן ומחפשים שפה משותפת עם הביורוקרטיה במוסקבה ובפקין. הסיסמה צריכה להיות לא "משא ומתן לשלום" כי אם "ניצחון למהפכה הווייטנאמית".

במאבק נגד היוקר

מרץ 10, 1966

קול קורא לפועלים: בל יטיפו לנו מוסר על נאמנות למדינה ועל נכונות להקרבה למען קידומו של המשק. המטיפים מתכננים ביודעין תהליכים כלכליים שנועדו ליצור אבטלה לשם "ריסון" השכר.

הערבים בישראל – סברי ג'רייס

מרץ 10, 1966

מודעה על הופעת ספר חדש.

נגד היוקר, הגנה על רמת החיים

פברואר 24, 1966

אל פועלי ועובדי בתי הזיקוק

פברואר 22, 1966

פברואר 1966 - נובמבר 1973  

  • עמוד 3 מתוך 3
  • 1
  • 2
  • 3