אוקטובר 1966

‏"היינו גורם פעיל"‏

אוקטובר 10, 1966

משה שרת על חלקה של ישראל בהסלמת הסכסוך עם מצרים

עשר שנים להרפתקת סיני-סואץ

אוקטובר 10, 1966

ניצחון בקרב אינו הופך אוטומטית להישג מדיני.

בעיית היהודים בעולם ובישראל - י.ט.(יעקב טאוט):

אוקטובר 10, 1966

הציונות אינה דואגת ליהודי העולם, אלא מתייחסת אליהם בהתאם לאינטרסים המדיניים הצרים שלה; מבחינה זו ישראל אינה תורמת להם, אלא מסכנת אותם.

דו-שיח נוסח איטליה - משה מחובר

אוקטובר 10, 1966

על הפגישה בין משה סנה לבין נציג בכיר של המפד"ל. בין הסוציאליזם המדעי לבין האידיאולוגיה הדתית לא יתכן שום דו-שיח, אלא רק דו-קרב.

שקיעת החלום - פילב (עודד פילבסקי)

אוקטובר 10, 1966

כדי להיחלץ מהמיתון נחוץ כוח שיארגן את השכבות החלשות למאבק למען חוק מיידי לביטוח מפני אבטלה; לביטוח בריאות ממלכתי אשר ישחרר את התלות בין האיגוד המקצועי לבין קופת-חולים; להקמת ברית עצמאית של איגודים מקצועיים דמוקרטיים של הפועלים השכירים.

מלחמה עממית - פ. עודד (עודד פילבסקי)

אוקטובר 10, 1966

סכנת המלחמה האטומית אינה סיבה לעצור בעד המהפכה החברתית, ולהשתעבד לעוצמה הגרעינית האמריקנית.

וייטנאם - צ. פאר (משה מחובר)

אוקטובר 10, 1966

אחרי זירת הקרב בוייטנאם, הזירה החשובה ביותר היא המערכה הפנימית בתוך ארצות-הברית; הממשל מנסה להשתמש בישראל בכדי ללחוץ על יהודי ארצות-הברית ולנטרל את פעילותם של יהודים נגד המעורבות האמריקנית בוייטנאם.

מקומנו בזירה - פ.ע. (עודד פילבסקי)

אוקטובר 10, 1966

מי שבונה את עתיד ישראל על דוקטרינה האומרת כי הנחשלות תשלוט לנצח בחברה הערבית, עשוי רק להמיט חורבן עלינו.

פליטים ועולים - ישראל מור (משה מחובר)

אוקטובר 10, 1966

שלילת הציונות מחייבת גם את שלילת מדיניות העלייה, שהיא חלק בלתי נפרד של הציונות.

זכות העם הכורדי להגדרה עצמית

אוקטובר 10, 1966

גילוי דעת של קבוצה מרכסיסטית עיראקית שהתפרסם בבטאונה "דגל הפועלים".