הופיע

הערבים בישראל

מאת סברי ג'רייס

פרקים על –

הממשל הצבאי
הקרקעות
כפר קאסם
החינוך, החקלאות
הפועלים הערביים

ועוד

ההפצה הראשית: ש. בן שלמה, הרצל 6, חיפה, טלפון 68818