הנני שולח את מיטב ברכותי לוועידת הסולידאריות בין עמי אפריקה, אסיה ואמריקה הלטינית לה ציפיתי מזה זמן רב.

יפה עשתה הוועידה בהתכנסה בקובה דווקא, שכן קובה הגשימה מהפכה סוציאליסטית, ראשונה ביבשת אמריקה, בצילו של גוליית.

מול כוחות עדיפים הצליחה קובה, בהדרכת תנועת ה-26 ביולי ופידל קאסטרו, להביס בהחלטיות את אחד האימפריאליזמים האכזריים ביותר – האימפריאליזם האמריקאי.

בשלב הנוכחי של ההיסטוריה האנושית הפך האימפריאליזם האמריקאי להיות המקור העיקרי לניצול ודיכוי בעולם.

ארצות הברית שלטת על 60% מכלל המשאבים בעולם, אך מהווה רק 6% מאוכלוסיית העולם. זוהי הסיבה העיקרית לרמת מחיה של רעב בה שרויים כמעט שני-שלישים מאוכלוסיית העולם.

כדי לשמור על מערכת שוד אכזרית זו יצרה ארצות הברית מנגנון מלחמתי חסר תקדים.

במהלך ההיסטוריה היו כבר הרבה אימפריות חמסניות ואכזריות של ניצול אימפריאליסטי, אך לרשותה של אף אחת מהן לא עמדה עוצמה כזו הנמצאת בידי האימפריאליסטים של ארצות הברית.

3,000 בסיסים צבאיים אמריקאיים מפוזרים ברחבי העולם כדי למנוע את קורבנות הניצול מלהתנגד להשתלטות הקפיטליזם האמריקאי על אוצרות ארצותיהם וגורל עמיהם.

בשלוש השנים האחרונות בלבד היוו פשיטות צנחנים, נחיתות ה"מרינס", רציחות פוליטיות, הפיכות חצר ושיחוד אישי ציבור את הקווים העיקריים במדיניות ארצות הברית בעולם.

אל נשכח כי התקציב הצבאי המוטל על העולם על ידי מכונת המלחמה האמריקאית עולה על התוצר הלאומי של אפריקה, אסיה, ואמריקה הלטינית גם יחד.

חשוב להדגיש כי הקפיטליזם האמריקאי זקוק לייצור צבאי ענק, המהווה למעלה מ-50% מכל הפעילות הכלכלית בארצות הברית.

77 סנט מתוך כל דולר מוצאים על ידי ממשלת ארצות הברית על הוצאות צבאיות.

חוזי ייצור שערכם מיליארדי דולרים מוגשים מדי שנה למערכת הצבאית על ידי התעשייה הגדולה. האישים הצבאיים המרכזיים הם חברים במועצות המנהלים של החברות המספקות את הסחורות הללו.

מערכת זו של ניצול חמסני מהווה כיום את האויב העיקרי לרווחתה של אוכלוסיית העולם.

פעלתי שנים רבות למען תמיכה בשלום עולמי וניסיתי לגייס את דעת הקהל נגד המלחמה הקרה ומירוץ הזיון. כל המתמצא בעובדות כיום נאלץ להודות כי האחריות למלחמה הקרה ולמירוץ הזיון רובצת על ארצות הברית.

באמריקה הלטינית הצליחה חבורה של גנרלים ריאקציוניים, בהדרכת שירות הביון המרכזי (של ארצות הברית) והשגריר האמריקאי בברזיל, מר לינקולן גורדון, להפיל את ממשלתו הדמוקרטית של ג'ואו גולאר.

בארגנטינה הכריעו טנקים אמריקאיים את ממשלתו האזרחית של ארתורו פרינדיזי רק משום שנציג שמרני זה של אינטרס המעמד הבינוני לא היה צייתן מספיק לקפיטליזם האמריקאי.

פוטשים צבאיים אכזריים באקוואדור, בוליביה, גואטמלה והונדורס.

עשרות שנים סיפקה ארצות הברית נשק ותמיכה לאחד השליטים הברבריים והפראיים ביותר בתקופתנו, לרודן טרוחיליו. כשחדל טרוחיליו מלשרת את האינטרסים שלהם, הואילו להקצות לו קץ דומה לזה של נגו-דין-דיים, אך ארצות הברית נשארה אויב העם ברפובליקה הדומיניקנית כפי שאפשר היה לראות בעת ההתערבות הצבאית השחצנית שנועדה למחוץ את המהפכה האמיצה של אפריל 1965.

העובדה שתוקפנות גלויה זו נסלחה על ידי האו"ם, ושארצות הברית הצליחה למנוע את גירושה מהאו"ם למרות שהפרה את האמנה, מצביעה על כך שאו"ם הפך למכשיר בידי ארצות הברית כפי שהודגם הדבר ברפובליקה הדומיניקנית.

מלוא אהדתי נתונה למאבק העם ברפובליקה הדומיניקנית, הנמשך גם כעת.

בקונגו רצחו פלוגות שכירים אשר פעלו בשירות אינטרסים בלגיים ואמריקאיים, ונתמכו ללא בושה על ידי הממשלה האנגלית, ללא כל הבחנה, כל כפרי שנקרה בדרכם. פסולת המיליטריזם האמריקאי – שכירים מדרום אפריקה ומחוגי הקונטר-רבולוציה הקובנית – גויסו לצורך זה.

במזרח התיכון כופים אינטרסי הנפט האמריקאיים והאירופאיים דלות ועריצות על האוכלוסייה.

האימפריאליזם הבריטי, תוך הישענות על כוחה הצבאי והפיננסי של ארצות הברית, ממטיר על העם בעדן נפאלם וחומר נפץ בניסיון לדכא תנועה עממית.

באפריקה הדרומית מופק עושר עצום מאזור הנחושת ברודזיה ודרום אפריקה, ומשטריהם הפשיסטיים של פורווד וסאלאזאר מתקיימים בזכות תמיכה מנאט"ו.

בדרום-מזרח אסיה מחזיקים 50,000 חייל את משטר הבובות במאלזיה וגנרלים ימניים בתוספת תמיכה כספית אמריקאית השתלטו על אינדונזיה.

ברחבי הים הדרום-סיני נרדפים ונרצחים כל הכוחות הפטריוטים והרדיקליים.

ארצות הברית מתפארת באינטריגות שלה במאגרב. בעזות מצח מפרסמת היא את תוכניותיה לדיכוי הממשלות הלאומיות.

סוכנות הביון המרכזית, שהיא רק אחת מתוך תשע סוכנויות דומות בארצות הברית, הינה בעלת תקציב גדול פי 15 מתקציב כל הפעילות הדיפלומטית של ממשלת ארצות הברית.

זהו אימפריאליזם חמסני. ובשום מקום לא גילה את אכזריותו ופראותו כמו בווייטנאם. כימיקלים, גז, נשק בקטריולוגי, פצצות זרחן וגילוח, סירוס, ריטוש מעיים, קיצוץ איברים, עבודת פרך, מחנות ריכוז, התזת ראשים, עינויים באמצעים חדישים – כל סוג של אכזריות הוכנס לשימוש על ידי האמריקאים בווייטנאם. מרפאות, בתי הבראה, בתי חולים, בתי ספר, כפרים, הוספגו ללא הפוגה בפצצות תבערה ולמרות זאת מגלה העם בווייטנאם התנגדות, אחרי עשרים וחמש שנות מאבק נגד שלוש מעצמות תעשייתיות אדירות.

זהו מאבק גבורה, תזכורת מלהיבה ומתמדת לעוז הרוח המסוגל לפעום בבני האדם כשהם מקדישים עצמם לאידיאל נעלה. נצדיע נא לעם וייטנאם.

3,300 הבסיסים הצבאיים הפזורים על פני חמש יבשות ונתמכים על ידי מערכת הייצור הצבאי הענקית של ארצות הברית מהווים מנגנון כל-עולמי לדיכוי. הם גם מייצגים את האיום האמיתי על השלום, את המקור האמיתי לסכנת מלחמת עולם גרעינית.

ועידה זו חייבת לדון ללא פחד בנקיטת אמצעים לחיסול אימפריאליזם זה והשגת שלום עולמי.

תמכתי בדו-קיום בשלום משום שהייתי משוכנע שסכסוך בתקופה האטומית יכול להוביל רק לשואה. שכנועי נבע מן התקווה שניתן לשכנע את ארצות הברית להגיע להסכם עם המדינות הקומוניסטיות והסוציאליסטיות. כיום ברור כי האימפריאליזם האמריקאי אינו ניתן לשכנוע ולא יחדל מתוקפנותו, ניצולו ואכזריותו.

בכל פינה בעולם נובע מקור המלחמה מן האימפריאליזם האמריקאי. בכל מקום בו יש רעב, עריצות, נצלנות, בכל מקום בו מענים עמים והמוני אדם נרקבים תחת עול מגיפות ומחסור, נובע הכוח הלוחץ על העמים – מוושינגטון.

על כן לא ייתכן להגשים דו-קיום בשלום על ידי פניות לאימפריאליזם האמריקאי למען ייטיב את דרכיו.

לא ייתכן להשיג שלום תוך תקווה וציפייה לגילויי רצון טוב מצידם של אלה שכל עוצמתם מתבססת על המשכת הניצול והרחבה מתמדת בממדי הייצור הצבאי.

המערכת המדכאת את עמי העולם הינה בעלת אופי בינלאומי. היא בעלת תיאום ועוצמה רבה, אך היא שנואה, מדכאת ונתקלת בהתנגדות על ידי העמים בעולם.

חובתנו בוועידה זו הינה לחשל התנגדות מאוחדת ומתואמת לניצול ולשתלטנות הזאת.

המאבק ההמוני של העמים המדוכאים יוציא את מקורות הגלם משליטת האימפריאליזם האמריקאי ובכך יחזק את העם בארצות הברית עצמה השואף ראשית – להבין, ושנית – להתגבר על שליטיו האכזריים שהפכו על פיהם את תוכן המהפכה והממשלה האמריקאיות.

זו היא לדעתי הדרך ליצירת שלום יציב ולא דרך ההודאה שבשתיקה – רפת אונים ובלתי מוסרית – בעליונות האמריקאית, דרך שאינה פועלת במציאות ואינה נסבלת על ידי אנשים מוסריים.

אם ברית המועצות, מתוך שאיפה (ראויה להערכה) לשלום, חותרת לשאת חן בעיני ארצות הברית על ידי בלימה, או אפילו התנגדות למאבקים לשחרור לאומי וסוציאליזם, הרי שלא יושג בכך לא שלום ולא צדק.

האימפריאליזם האמריקאי סיפק לנו כל עדות אפשרית על מנת שנוכל לקבוע את טבעו ודרכיו. ועדים לכך כל עמי העולם.

ההזדמנות הגדולה העומדת בפני ועידה זו היא לחשל אינטרנציונל של התנגדות לדיכוי תוך אהדה מלאה ותמיכה של העם בארצות הברית עצמה, שאינו אויב לאיש, ואשר בבוא היום ימלא את התפקיד המכריע בחיסול האימפריאליזם האמריקאי ויצירת תנאים לשלום מתמיד.

תקוותי העמוקה היא שמטרות אלה תקודמנה על ידי הוועידה ושחזונה לעולם טוב יותר יזכה לשירות טוב.

קידום ענייננו תלוי בהערכה מפוכחת את אויבי האנושות. ידוע לנו המצב בו אנו נתונים כרגע וידועה המטרה שברצוננו להשיג. אך אין באפשרותנו להגיע ממצבנו הנוכחי אל המטרה אם נטפח תקוות ואשליות.

למלחמה ולדיכוי יש היסטוריה ארוכה. אין לבטלם אלא במאבק.

עולם חופשי מניצול ומשתלטנות, עולם של רווחה להמוני האדם בכל היבשות, עולם של שלום ואחווה מושג רק על ידי מאבק. זה הלקח שהאימפריאליזם האמריקאי הורה לנו. אין זה לקח נעים, אך לא נשיג דבר אם נתעלם ממנו.

סכנת מלחמה גרעינית לא תקטן על ידי פחד מעוצמתה של ארצות הברית. להיפך, ככל שבעלי העוצמה בארצות הברית יבודדו קבל העולם, על ידי נטישת ערכיהם והתנגדות לפעולותיהם, כך יגדל הסיכוי להצליח במניעת שואה גרעינית.

האימפריאליזם האמריקאי שוגה באשליות כשהוא סבור כי יוכל להגשים את מטרותיו ולהביס עמים על ידי שימוש בנשק המהווה כיום את המקור העיקרי לסכנה הגרעינית. כשעמי פרו, גואטמלה, ונצואלה, קולומביה, וייטנאם, תאילנד, קונגו, קמרון, ארצות הברית ובריטניה – כל העמים – יגלו מאבק והתנגדות, לא יביא הנשק האטומי סיוע כלשהו. הוא יהרוס את זה שישתמש בו.

הבה נשתף פעולה בהתנגדות לאימפריאליזם האמריקאי.

ברטרנד ראסל

27 לנובמבר 1965