כולם מדברים נגד הכפייה הדתית, אולם כל המפלגות ישכחו זאת מחר, כאשר ירצו להיכנס לקואליציה עם העסקנים הדתיים. הם מכרו את חרותך לדתיים אתמול, והם ימכרו אותה שוב מחר.

אבל  אתה  יודע  שאנחנו  לא  נתפשר!

 

ש

העולם הזה

כוח חדש