שר הסעד ד"ר יוסף בורג (באסיפת המפד"ל באילת):

"כשיבואו אליכם ויציעו לכם כסף כדי שתצביעו עבור מפלגה מסוימת, תקחו את הכסף ואחר תצביעו עבור מה שאתם רוצים. איש אינו יכול לדעת מה אתם מצביעים".

"מעריב" 28.10.65