1964

עצמאות כלכלית: אשליה – ע. ארנון

ינואר 10, 1964

כל ירידה פתאומית בזרימת ההון לישראל, עלולה לשבש את פעולת המערכת כולה.

לא לסמוך על הבטחות!

ינואר 10, 1964

כרוז של האירגון הסוציאליסטי הישראלי ("מצפן") שהופץ במקומות עבודה.

תביעות השכר – ס. מאיר (מאיר סמורודינסקי)

ינואר 10, 1964

מחסור בידיים עובדות היה גורר בכל ארץ אחרת להעלאה בשכר. בישראל דואגת ההסתדרות להקפאתו.

הממשל הצבאי: דיכוי ישן בלבוש חדש – א. גל

ינואר 10, 1964

הממשל הצבאי הוא רק הדוגמה הקיצונית לאפליית הערבים לרעה בכל שטחי החיים, מהפקעת אדמותיהם ועד מערכת החינוך.

"דקירה בגב" – ומה הלאה?

ינואר 10, 1964

הטענות נגד עמדת ארצות הברית באו"ם בדיון בשאלת הפליטים מקילות על הציונים להתעלם מהעובדה: ההחלטה התקבלה ברוב של 83 מדינות נגד 1.

שכר: הצדק של "ועדת צדוק" – ל. גבריאל (גבריאל לחמן)

ינואר 10, 1964

מן ההקלות במס הכנסה שהציעה הוועדה יהנו רק בעלי המשכורות הגבוהות.

גזר דין פוליטי – ע.פ. (עודד פילבסקי)

ינואר 10, 1964

עונשים כבדים לעצורי הפגנת הפועלים בכיכר עלית בפברואר 1962; הנאשמים לא נתקפו פיק ברכיים כתוצאה מפסק הדין.

בעולם: רצח קנדי

ינואר 10, 1964

כל החקירות שנערכו עד עתה גילו רק עובדה אחת: משטרת טקסס, אם אינה מעורבת ברצח, היא מושחתת.

מכתב למערכת – א. זלוצובר (אברהם זלצ'ובר); תשובה – פ. עודד (עודד פילבסקי)

ינואר 10, 1964

הערות ביקורתיות על מודל של סוציאליזם בישראל שהוצג בגיליון קודם.

מגורשי מק"י בחיפה – גילוי דעת

ינואר 10, 1964

שמונה חברי מק"י מחיפה תמכו בעמדה הסינית בנוגע לדו-קיום בשלום ולדרך העברת השלטון לידי מעמד הפועלים, אך הסתייגו מעמדת הסינים בשאלת פולחן האישיות.

מאבק מקצועי – עלון פועלי אמקור

ינואר 10, 1964

"התעלמות הנבחרים מרצון הבוחרים היא היא מקור אי ההבנות בין מוסדות ההסתדרות לבין עובדי מפעלים כה רבים בעת האחרונה, ואנו חשנו זאת גם על בשרנו".

  • עמוד 6 מתוך 6
  • 1
  • ...
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6