ספטמבר 1964

שביתה עקרונית באשדוד – פילב (עודד פילבסקי)

ספטמבר 10, 1964

שביתת הרעב של מפוטרי חברת החשמל באשדוד הסתיימה בהכרת ההנהלה בזכותם לעבודה קבועה בחברה.

מאבק תוספת היוקר – ע. ארנון

ספטמבר 10, 1964

בזכות הבחירות להסתדרות לא קוצצה כל תוספת היוקר. השכירים צריכים להבין כי ביטול תוספת היוקר לא יבטל את היוקר, זו דמגוגיה של המעסיקים.

ליכוד השכירים – ש.ל.

ספטמבר 10, 1964

במקום לתמוך בשביתת פועלי התברואה בתל אביב, גינתה אותם מועצת הפועלים וקראה להם לשוב לעבודה. שוב מתברר כי לשכירים אין ייצוג.

"אפליה, דיכוי, רדיפות" – אל-ארד

ספטמבר 10, 1964

הנוסח המלא של התזכיר ששלחה תנועת אל-ארד לאו"ם, אשר עמד במרכז סערה ציבורית ושולחיו הואשמו בבגידה: הערבים בישראל הם קורבנות של אפליה גזענית ונתונים למימשל צבאי.

אל-ארד ואנחנו – ס. מאיר (מאיר סמורודינסקי)

ספטמבר 10, 1964

תנועת אל-ארד רואה עצמה כחלק מהתנועה הלאומית הערבית החותרת לאיחוד ולסוציאליזם, אך אנשיה מתנערים מתפקידם לשנות את המשטר בישראל בברית עם יהודים בעלי מטרות דומות.

המשבר האמריקני – ישראל מור (משה מחובר)

ספטמבר 10, 1964

ארצות-הברית היא חלוצת המהפכה הטכנולוגית החדשה, אך בה בעת היא מדינה שיש לה קולוניה פנימית – 20 מיליון השחורים.

מותו של מנהיג – י. כפיר (ירמיהו קפלן)

ספטמבר 10, 1964

פלמירו טוליאטי, מזכ"ל המפלגה הקומוניסטית האיטלקית, היה חסיד של סטאלין, אבל בהמשך קרא להפסקת ההגמוניה של ברית המועצות בתנועה הקומוניסטית ופיתח תיאוריה של מעבר בדרך שלווה מקפיטליזם לסוציאליזם.

מלחמת השחרור בווייטנאם

ספטמבר 10, 1964

מבחינה צבאית הוכרעה למעשה המערכה בדרום וייטנאם לטובת צבא השחרור (וייטקונג); במקום להיכנס למשא ומתן, בארצות הברית חושבים שישנו את התמונה על ידי מתקפה כוללת נגד צפון וייטנאם.

מדד היוקר עלה ב-4.7%: תשולם תוספת היוקר! – ועדי פועלים

ספטמבר 10, 1964

גילוי דעת בחתימת 65 ועדי עובדים מגוש דן : אפשר להפר את מזימת המעבידים לבטל את תוספת היוקר.