אפריל 1964

חופש השביתה בסכנה! – מערכת "מצפן"

אפריל 10, 1964

הניסיון לחוקק חוק בוררות חובה הוא ניסיון לחיסול חופש המאבק המקצועי.

הוויכוח על "שחרור המולדת" – א. ישראלי (עקיבא אור ומשה מחובר)

אפריל 10, 1964

ארבעה פוליטיקאים ישראלים (משה דיין, אריה בן-אליעזר, שמעון פרס ומשה כרמל) שותפים לדעה כי גבולותיה הנוכחיים של ישראל אינם גבולות המולדת השלמה, ועוררו את הוויכוח מדוע לא "שוחררה" הארץ כולה.

המהפכה השחורה – ג'יימס בוגס

אפריל 10, 1964

(נאומו של בוגס, פועל שחור במפעלי "קרייזלר", באסיפה של קוראי הירחון הסוציאליסטי "מונת'לי רוויו"): המהפכה השחורה מנפצת את אגדת הדמוקרטיה, מתחילה לנפץ את האגדה על היות הקפיטליזם השיטה הטובה ביותר האפשרית, והיא תוכיח ללבנים כי נהנו מחופש ואפשרויות רק משום שתמיד נמצא מישהו מתחתם שאפשר היה לנצלו, לא רק בארצות הברית, אלא בכל העולם.

מתנגדי הסוציאליזם ומסלפיו – משה מאיר (משה מחובר ומאיר סמורודינסקי)

אפריל 10, 1964

התביעה לבעלות חברתית על אמצעי הייצור אינה הצעה להלאמה טוטאלית או לאנרכיה ביורוקרטית.

מגמות כלכליות בארצות הברית – ישראל מור (משה מחובר)

אפריל 10, 1964

המהפכה הטכנולוגית מביאה לשיאים בייצור, אבל גם באבטלה. הקפיטליסט היה מרוצה אילו בענף אחר היו מעלים את השכר ועל ידי כך את הביקוש למוצריו שלו, אבל הוא עצמו מעוניין דווקא שאצלו השכר לא יעלה.

התפתחויות חדשות בעדן – מושין אבו-מישאל

אפריל 10, 1964

לראשונה בעולם הערבי מתנהל מאבק לשחרור שמונהג בעיקר על ידי האיגודים המקצועיים ומתבסס באופן בלעדי על הפרולטריון.

פרשת הר-זהב – ע.פ. (עודד פילבסקי)

אפריל 10, 1964

העובדה שאת שביתת פועלי "עלית" הנהיג חבר ועד העובדים הנבחר, הר-זהב, שהוא איש "חרות", אפשרה להסתדרות לצאת נגדו במסע "אנטי-פאשיסטי". כשרותו של הוועד לייצג את פועלי "עלית" גדולה פי אלף מכשרותם של ראשי ההסתדרות לייצג את ציבור הפועלים בישראל.

נגד פולחן ההסתדרות – פ. עודד (עודד פילבסקי)

אפריל 10, 1964

האם רק פרזיטים מקצועיים מסוגלים לנהל מוסדות פועליים? האם אין הפועלים עצמם מסוגלים ליצור מוסדות יותר דמוקרטיים, שיילחמו ויגנו על האינטרסים שלהם?

התביעות למען איגוד מקצועי של ממש

אפריל 10, 1964

מעין-מצע להפיכת ההסתדרות לאיגוד מקצועי.