תרגום לעברית של כרוז שחיבר והפיץ  סניף חיפה של "מצפן" בדצמבר 1964.