"אנטישמיות רצויה"

"ידיעות אחרונות" מיום 29.5.64 מכיל כתבה המשתרעת על עמוד שלם, על שליחותו של אחד, ד"ר חיים גבריהו, אל הגולה.

ד"ר גבריהו הוא אחד מראשי החברה למען התנ"ך, ומטרת שליחותו היתה – להגביר את התודעה היהודית והציונית בקרב יהודי הגולה.

ספק גדול אם רבים טרחו לקרוא את הדיווח הבכייני והמשעמם של העיתונאי מ. ברש על מסעותיו של ד"ר גבריהו מסביב כדור הארץ.

אנחנו – טרחנו. והנה פנינה מתוך אותה כתבה:

אף יהדות שוודיה אכולת טמיעה ורחוקה עדיין מרעיון העלייה לישראל. במסיבה בביתה של שרלוטה אטלינגר, נשיאת ויצ"ו, הזכיר גבריהו דעתם של היסטוריונים כי גם לאנטישמיות חלק מסוים בשמירה על קיום היהודים והיהדות. האנטישמיות, אמר, כמוה כפרנסה היהודית, עושר מופרז ועניות מרודה – שניהם אינם "בריאים" לקיום היהדות, כמו שאמר החכם בספר משלי: "ריש ועושר אל תיתן לי, הטריפני לחם חוקי".

אף האנטישמיות, יותר מדי או פחות מדי – אינה רצויה, אולם במידה הגיונית – רצויה. היא מזכירה ליהודים שיהודים המה, ומדרבנת אותם להישאר דבקים בעמם ונאמנים למולדתם העתיקה.

כל הכבוד, דוקטור גבריהו. כל הכבוד! אנחנו אוהבים אנשים המדברים בגילוי לב על כל מיני דברים, למשל, על הקשר בין ציונות ואנטישמיות. אגב, אנו מאחלים לך שלא יזדמן לך לסבול מאנטישמיות; אפילו לא במידה "הגיונית".

עסק פרטי

במאמרו של ראובן פרץ ב"אתגר" מ-11.6.64 העוסק בפרשת "מרבק" מצאנו את הקטע הבא:

בכוונה אין אנו נכנסים ברגע זה למחלוקת הלוואי שפרצה בין משרד החקלאות לבין סוחרי הבקר. זו בעיה כלכלית-חברתית והיא ראויה להיות נדונה במישור כלכלי-חברתי.

טוב יעשה משרד החקלאות, אם יאפשר לסוחרים לקנות בקר, וטוב תעשה 'החברה הדרומית', אם תאפשר להם לשחוט את בקרם ב'מרבק', ללא הפליה. אסור שלרבנים, אמני הכפייה, תינתן הזדמנות להתעטף באיצטלה של לוחמים בחופש הפרט.

ככה זה אצל ראובן פרץ. בתחילה הוא מודיע שאין לו כוונה לדון בצד הכלכלי-חברתי של הפרשה. ותיכף לאחר מכן – כנראה לא בכוונה – הוא רומז לנו מה פירושו של "חופש הפרט" בפיהם של אנשי "אתגר" בעלי "הסוציאליזם החופשי".

ובכן, מסתבר ש"חופש הפרט" הוא החופש של סוחרי הבקר הפרטיים להרוויח באופן חופשי לגמרי ופרטי לגמרי 15 אלף ל"י לחודש על חשבון צרכני הבשר והחקלאים.

אם ה"חופש" הזה יישלל מאת סוחרי הבקר, תופיע הרבנות כמגינה עליהם, ואז הציבור עלול אולי לבלבל אותה עם אנשי "הסוציאליזם החופשי" של "אתגר". זה יהיה, כמובן, מאוד לא נעים למר פרץ – גם באופן פרטי וגם בכלל…