"הקלות מרחיקות לכת" – כך הגדיר ראש הממשלה, מר לוי אשכול, את השינויים שביצע בממשל הצבאי. "רק המסגרת נשארה" – חזרו אחריו הדוברים הרשמיים. החודש הוכח שוב מה טיבן של ה"הקלות", ומה טיבה של ה"מסגרת".

  • בפעולה ברוטלית, תחת מסווה של שקרים, תוך ניסיון לפברק היסטריה אנטי-ערבית, יצא הממשל הצבאי לפעולת חורמה נגד מועדוני הספורט בכפרים הערביים.
  • סטודנט ערבי מהאוניברסיטה העברית נאסר באמצע השיעור, נכבל באזיקים והובל כך דרך כל הארץ, בלי שהובאה נגדו האשמה רצינית כלשהי.
  • מורה ערבי בחיפה נאסר ונכלא על סמך תלונה שהושמה על ידי סוכני הממשל הצבאי בפיו של נער בן 12, וכבר הופרכה לעיני כל.

אם זה היבול של חודש אחד – מה עוד צפוי לנו?

מה עוד יעשו אנשי הממשל הצבאי כדי לתרץ את חוקי הדיכוי ולהגן על האינטרסים האפלים המתחבאים מאחוריהם?

עד מתי יימשך המשחק העכור בביטחון המדינה ובזכויות אזרחיה?

אזרחי ישראל – עברים וערבים:

ישמשו לכם מעשים אלה כהוכחה לכך כי הסכנה הטמונה בעצם קיום הממשל הצבאי – עודנה קיימת! ככל שגוברת בציבור הבנת הצורך בביטול הממשל הצבאי – כן ירבו לארגן פרובוקציות להצדקת קיומו.

אל תיגררו אחרי ניסיונותיהם החוזרים של תועמלני הממשל לזרוע בהלה ושנאה הדדית בין אזרחי המדינה.

מגילת העצמאות מבטיחה לכל ציבור של אזרחים – תהיינה דעותיו כאשר תהיינה, פופולריות או בלתי פופולריות, צודקות או מוטעות – להתארגן במועדונים ובכל צורה אחרת. זכות דמוקרטית זו אינה ניתנת לערעור, כל עוד פעולת המועדון אינה חורגת ממסגרת החוק.

הוועד היהודי-ערבי לביטול הממשל הצבאי קורא לך:

הצטרף למאבק הפעיל לביטולו המוחלט של הממשל הצבאי!

רק מאבק זה יביא לקירוב הלבבות, לחיסול השנאה ההדדית ולהכשרת הקרקע לשלום!

תחוסל החרפה!

הוועד היהודי-ערבי לביטול הממשל הצבאי
הכתובת למשלוח הודעות הצטרפות ותרומות,
 וכן להשגת חוברת הסברה עניינית
על מהות הממשל ופעולתו:
ת.ד. 9406, חיפה.

*     *     *

"שבאבו והשבאב", מאמר על פעילותם ודיכוים של מועדוני התרבות והספורט; גילוי דעת של המועדונים ואירגונים נוספים.