אחים,

מסע של דיכוי והסתה נגד הדור הערבי הצעיר מתנהל עתה בישראל.

שקר הדבר שהמועדונים לתרבות ולספורט שהוקמו בזמן האחרון בכמה כפרים ערביים משמשים מסווה לתעמולה אנטי-ישראלית.

ושקר הוא גם הדבר שהמשכילים הערבים הידועים בשם אנשי "אל ארד" מתנגדים לעצם קיומה של ישראל, ושהם הקימו מועדונים אלה.

האמת היא, כי הדור הערבי הצעיר התאכזב מאוד מהמפלגות הקיימות בישראל. מפלגות אלה אינן מעוניינות בכנות בטובתו של הציבור הערבי. הן מבקשות רק לזכות בקולותיו של ציבור זה בעת בחירות והן משתדלות לרכוש קולות אלה בכל אמצעי אפשרי: בהבטחות שווא, באיומים וגם, ובעיקר, בכסף. הן זורעות בקרב הציבור הערבי שחיתות ואי אמון בערכים אנושיים.

והנה התעוררו כמה משכילים ערבים והם משתדלים, מתוך מאמצים רבים ובתנאים קשים, להקים בשביל הנוער הערבי מועדונים לתרבות ולספורט.

הנוער הערבי מבקש ללמוד, להבין ולהתפתח. הוא רוצה לשפר את חייו וכן את חיי הציבור הערבי כולו, והמועדונים שהוקמו מתאמצים לסייע להגשמת שאיפה זו. המועדונים מזמינים מרצים בעלי דעות שונות מאוד, ערבים ויהודים, המרצים על בעיות הארץ והעולם. מנהלי המועדונים רוצים כי הנוער הערבי ישמע את הדברים השונים, ישקול אותם וייצור לו דעה משלו מתוך ידיעה ברורה.

אבל שלטונות ישראל סבורים, כנראה, שמוטב כי הנוער הערבי יבלה את זמנו בבתי קפה, במשחק קלפים או בדרכים נלוזות אחרות, והם פתחו בפעולות דיכוי והפחדה נגד המועדונים האלה.

ולמרבה הצער והחרפה נתמכות פעולות אלה, וכמה מהן אף יזומות על ידי ערבים. בכל ציבור מדוכא מופיעים כרגיל אנשים מושחתים המוכנים למכור את עצמם ואת ענייני עמם בעד טובת הנאה מידי השליטים, ונראה ששכירים ערבים של מועדוני ההסתדרות בכפרים הערביים חוששים פן יפסידו את משכורותיהם והם מזרזים את השלטונות לחסל את המועדונים החדשים המתחרים בהצלחה במועדוני ההסתדרות.

נכון הוא, כי במועדונים החדשים מדובר גם, בין נושאים אחרים, על הממשל הצבאי ועל מצבם של ערביי ישראל בכללו. אבל על כך מדובר לא רק במועדונים, אלא בכל פגישה של ערבים, בכל בית ערבי. ודיבורים אלה, ביטויי כאב אלה, אי אפשר להפסיק על ידי מאסרים ומשפטים. יש רק דרך אחת למונעם והיא לשים קץ למשטר הדיכוי והאפליה השורר בישראל כלפי המיעוט הערבי. ועוד זאת, יהודי ישראל, אל תבטחו כי האפליה והדיכוי יופעלו תמיד רק נגד ערבים בלבד. כבר יש אותות להפעלת תקנות החירום הרשעיות כלפי יהודים.

הננו קוראים לכם איפוא לדרוש מהשלטונות כי יפסיקו מיד את המאסרים והמשפטים נגד חברי המועדונים הנזכרים, ואת פעולות הדיכוי נגד הדור הערבי הצעיר בכללו.

יחס הוגן, אנושי, לערביי הארץ הזאת, הוא חובה על ממשלת ישראל והוא גם תנאי הכרחי לשלומם וטובתם של תושבי הארץ כולם.

"המועדון לתרבות ולספורט", כפר טירה, המשולש
"המועדון לתרבות ולספורט", כפר קלנסואה, המשולש
"המועדון לתרבות ולספורט", כפר קרע, המשולש
הארגון הסוציאליסטי הישראלי
הליגה למניעת אפליה בישראל
קבוצת "אל ארד"
תנועת "הכוח השלישי" בישראל

*     *     * 

"שבאבו והשבאב", מאמר על פעילותם של מועדוני התרבות והספורט; גילוי דעת של הוועד היהודי-ערבי נגד הממשל הצבאי.