הדרך הטובה ביותר לבדוק תיאוריה היא – בחינת פעולתה במציאות. כי זאת לדעת – אין דבר מעשי יותר ויעיל יותר מתיאוריה טובה אשר הוכיחה עצמה במציאות.

נפל דבר בבחירות האחרונות לוועידת אירגון האחיות. בסמוך למועד הבחירות התכנסו מספר אחיות, ביניהן מעמודי התווך של המקצוע הזה בישראל, והחליטו לנסות וליזום רשימה לא מפלגתית ובלתי תלויה, על בסיס מקצועי, לוועידת האירגון. בין מייסדי הרשימה והתומכים בה היו אחיות ואחים שאיש לא ניסה כלל לחקור אחר השתייכותם המפלגתית או השקפתם הפוליטית. לרשות יוזמים אלה עמדו סך הכל שבועות ספורים לסידור רשימת המועמדים ולאיסוף חתימות של תמיכה ברשימה. בקושי רב הספיקו לערוך כינוס חטוף ולשלוח קצת חומר מודפס לבתי חולים. שום קרנות לא מימנו את פעולתה של הרשימה לבד מתרומות מייסדיה ותומכיה. לפיכך היה תקציבה זעום וסיפק בקושי את המהלכים המינהליים החיוניים ביותר להופעת הרשימה ופרסומה בקרב האחיות.

מהותית, היתה זו רשימה דומה לזו של "לקידום" בהסתדרות המהנדסים. אלא שסיעת "לקידום" הלכה לבחירות אחר פעולה אירגונית די ממושכת ואחר מאבקים מקצועיים שאנשי הסיעה עמדו בראשם. סיעת "לקידום" הצליחה כידוע, לראשונה בתולדות האיגוד המקצועי בארץ, לסלק את מפא"י מן ההנהגה. לשון אחר – לבטל כפיפותו של אירגונם המקצועי להחלטות שרירותיות של מזכירות מפא"י.

לא מקרה הוא איפוא, שצמרת מפא"י וגרוריה מ"אחדות העבודה" ומפ"ם קיבלו התקפות צמרמורת עם היוודע דבר ייזומה של הרשימה הבלתי תלויה. נגד היוזמות התמימות מבין האחיות, שלא עלה כלל בדעתן להשתרבב לחיים הפוליטיים ולפולמוס מפלגתי חריף, הופעלו צעדים מעשיים ותעמולתיים חריפים למדי. הצעד רב המשמעות ביותר היה החלטת מוסדות מפא"י, "אחדות העבודה" ומפ"ם להופיע ברשימה אחת – "אמת", מחשש לתוצאות דומות לאלו שהיו בוועידת המהנדסים. רשימת "אמת" הוצגה כרשימה הסתדרותית. הרשימה הבלתי תלויה הושמצה בציבור כאנטי הסתדרותית, כחתרנית, הרסנית, נתמכת על ידי "חרות". לחץ כבר הופעל על ידי בוסים של שלוש מפלגות הפועלים החלוציות בבתי החולים והמרפאות, באסרם פעולות הסברה של הרשימה החדשה.

הישג כביר

עם סגירת הקלפיות ומניין הקולות הוברר כי הרשימה החדשה זכתה ב-15.5 אחוזים מכלל הקולות וב-23 מקומות בוועידה הארצית. זו היתה הרשימה שזכתה במספר קולות הרב ביותר מבין הרשימות שקמו להתמודד עם "אמת".

רשימה זו גרמה לכך כי מפא"י, "אחדות העבודה" ומפ"ם נחלו תבוסה רצינית למדי. בעוד שבבחירות האחרונות בציבור זה, אשר נערכו לפני 12 שנים, קיבלו יחדיו 96 אחוזים – ירדו הן עתה ל-65 אחוזים. לשון אחר – מפא"י, לוא הופיעה בנפרד, היתה מאבדת כליל את הרוב המוחלט שלה בהנהגת האירגון.

עוד בגיליון הראשון של "מצפן" יצאנו בזכות הפיכת ועדי הפעולה של העובדים לאירגונים של קבע ומאז אנו חוזרים ומציעים לפועלים חברי ההסתדרות להתארגן במסגרות לא מפלגתיות לבחירות לאיגודים, לאגודות המקומיות ולהסתדרות, באופן ארצי, על בסיס תוכנית מאבק בתחום ההסתדרותי – לשינוי חוקתה ומיבנה למען עשותה לפדרציה ממשית של איגודים מקצועיים בעלי חופש פעולה רחב למדי (ראה תוכניתנו בנדון בגיליון "מצפן" הקודם). הדוגמאות המשכנעות של המהנדסים והאחיות, והדוגמה, השונה קצת, של אירגון המורים התיכוניים, מלמדות כי התיאוריה שהרכבנו מתוך הסתכלות חודרנית במציאות – פועלת יפה.

נשאר לנו להציע לרשימה הבלתי תלויה באירגון האחיות, כי לא תתנוון במסגרת איגודה, אלא תהא כוח מתסיס פרמננטי השוקד על קידומן של האחיות ועניין בריאות הציבור, גם אם תזדקק לאמצעי מאבק חריפים להגשמת תוכניותיה המוצהרות. אנו מציעים לנציגי הרשימה לשמור על קשר קבוע עם ציבור הבוחרים בהן ועם ציבור האחיות בכללו. כן אנו מציעים להן לפעול בקרב ציבור זה גם אחר הבחירות, ברציפות עד לבחירות הבאות, בהן יצטרכו להתמודד עם המשימה של נטילת הנהגת האירגון לידיהן.

המערך החדש

הפרטנרים של "המערך החדש" נוסח בן אהרון מתגרדים עתה בפדחתם. ניסיון הבחירות לאירגון האחיות לימד כי המציאות כשרה למערך חדש, בהסתדרות, ואולי גם במדינה, שונה תכלית שינוי מזה שתוכנן על ידם. בעצם אפשר להגיד כי מה שקרוי על ידם "מערך חדש" הוא למעשה המערך הישן והמפוקפק אותו מנסים להלביש מחלצות חדשות.

מתוך כך רשאים אנו להסיק כמה מסקנות לפעולה. ראשית: יש לדרוש קיום בחירות לאלתר לאיגודים המקצועיים הארציים ולאגודות המקומיות, ליד מועצות הפועלים. לבחירות הללו יש לארגן, בדומה ל"לקידום" בהסתדרות המהנדסים ובדומה לרשימה הבלתי תלויה באירגון האחיות, רשימות פועליות בלתי תלויות ולא מפלגתיות. הרשימות הללו צריכות לכלול את טובי נציגי הפועלים וחברי הוועדים אשר הוכיחו את נכונותם להיאבק על ענייני העובדים גם בשיטות "פראיות" שהאדונים מן הוועד הפועל סולדים מהן.

רק בדרך זו ניתן להזיז משהו בהסתדרות.

יכולים אנשים אלה להיות חברי מפלגות איזה שיהיו או בעלי השקפות פוליטיות אשר יהיו, אך בכך לא סגי. יש לארגן חזית כללית כזאת לקראת הבחירות לוועידת ההסתדרות, אשר נדחו לאמצע 1965. כי רק ועידה או מועצה, כלליות, רשאיות לחולל שינויים מרחיקי לכת בחוקת ההסתדרות ובמבנה. רק על ידי כך יאופשרו תמורות אשר יתנו בידי נציגי הפועלים ממש את הנהגת איגודיהם ויאפשרו את ניתוקם מן הנגע הממאיר של כפיפות לבוסים הכפופים למזכירויות של מפלגות "המערך החדש", או ליתר דיוק – למזכירות מפא"י.

לקראת פעולה

בימים אלה עומד לקום ועד יוזם להקמת הרשימה לקידום העובד בהסתדרות. מטרת ועד זה היא – להפוך את הדחייה השרירותית של הבחירות על ידי מזכירות מפא"י למנוף לסילוקה של הנהגה זו מראשות ההסתדרות, או לפחות להחלשתה הניכרת.

כי זאת לדעת – ככל שהנהגת מפא"י וגרוריה בהנהגת ההסתדרות נחלשים, כן משתפר מעמדו האיגוד מקצועי של העובד. הטעם הוא פשוט וישיר ויכולים אנו להיווכח בו בקרב המהנדסים, המורים והאחיות. מאז הצלחת היוזמות של נאמני הציבור (לקידום, בלתי תלויים וכו') מתעוררים גם עסקנים מסוימים של מפא"י, מפ"ם ו"אחדות העבודה" ונוטים יותר לפעולה ממשית לקידום האינטרס של העובדים. הסיבה לכך פשוטה – סכנת הנפילה עושה את פעולתה המבורכת עוד לפני בואה של הנפילה עצמה.

השנה אשר לפנינו צריכה להיות מוקדשת לפעולה רצופה בתחום ההסתדרות. חברי הוועדים והפעילים במקומות העבודה נקראים להירתם לפעילות במסגרת התוכנית החדשה המתגבשת בימים אלה. מערכת "מצפן" תשמח לסייע בהתקשרות לגבי אלה מבין הקוראים אשר יביעו נכונות להצטרף ליוזמה המבורכת הזו.

איגרת לפעילי מק"י

התוכנית שהותוותה כאן איננה חדשה. יכול להיות שהיא יותר מגובשת עכשיו, אך פעילי מק"י שהתעניינו בענייני ההסתדרות יכלו לשומעה בפגישות מפלגתיות שונות לפני שנה ומחצה. הנהגת מק"י דחתה זאת. למעשה, ללא נימוקים כלל. הנימוק האמיתי היה מאוד בלתי מהפכני ולכן מאוד בלתי נוח להיגוי בפני חברי המפלגה. הנימוק הפורמאלי היה כי התוכנית איננה מעשית. זה היה נימוק חלש גם אז, אחר ההצלחות אצל המהנדסים והמורים. עתה, אחר הבחירות לאירגון האחיות, נימוק זה נראה מגוחך ממש.

ברם, מבלי משים, פלטה הנהגת מק"י את נימוקה האמיתי, המעשי, להתנגדות לתוכנית. בגיליון "קול העם" מ-7.4.64, יום הבחירות לאירגון האחיות, קראנו בתוך הכרוז לציבור האחים והאחיות גם את הפיסקה הבאה: "כל קול הניתן לרשימה הבלתי תלויה נ' הוא קול אבוד! עם תום הבחירות אין לרשימה זו נציגות בהסתדרות ולא תהיה מסוגלת להיאבק למען האינטרסים של האחיות".

נימוק מקורי זה ראוי לניתוח מפורש. אנו לא נעסוק כאן בשגיאות התחביריות, זה נשאיר לוועד הלשון, אלא ניגש לתוכן. מדוע איפוא אין אחות צריכה להצביע בעד נ' לפי דעת הנהגת מק"י? – משום שקולה יילך לאיבוד.

מדוע יילך לאיבוד? – משום שלרשימה זו אין אפוטרופסים בצמרת, בוועד הפועל של ההסתדרות (בוועדה המרכזית אף למק"י אין נציגות, ודבר דומה יכלו אנשי "אמת" וליברלים לטעון ביחס אליה). זאת אומרת שגם לפי דעת הנהגת מק"י, לא הנחיית האיגוד המסוים צריכה לנהל את ענייניו אלא הבוסים, ממוני המפלגות מן הצמרת. אחרת מה טעם לניסוח: "…לא תהיה מסוגלת להיאבק למען האינטרסים של האחיות"?! יש מזל, אם כן, שסיעת "לקידום" בהסתדרות המהנדסים איננה שותפת למרקחת "מהפכנית" זו, שאם לא כן היתה כורעת ברך ומבקשת חסדים מידי נציגי המפלגות המסורתיות במוסדות המסורתיים, וכמוה גם אירגון רופאי קופת חולים.

אין זאת אלא שהנהגת מק"י מבויתת והולכת בהסתדרות עוד לפני שזכתה למקום המקווה בוועדה המרכזת. מה יהיה אחר כך?

אין זה סוד כי לחברי מק"י הפעילים במקומות העבודה יש חלק ניכר בפעולותיה החשובות של ועדת הפעולה ובמאבקים שניהלה. חברים אלה יודעים מניסיונם כי בלי הסתערות חזיתית מתוכננת על הגולם הביורוקרטי החולש על הוועד הפועל של ההסתדרות אין לקדם הלאה את ענייני הפועלים.

הסתערות כזו אפשרית, לפי עניות דעתנו, רק בדרך המוצעת לפניכם. האם תיענו לה או תעדיפו את המשמעת לעמדה שמרנית וחסרת מעוף של הנהגת מק"י?

אנו נמצאים בשעה המאפשרת לחולל תמורות בהסתדרות ובאמצעותה במדינה בכלל. הרבה תלוי עתה בגורם הסובייקטיבי, בצד האירגוני ובנכונות לפעול. האם ייענה האתגר?