הנה מביאנו גלגל השמש שוב אל האחד במאי. תאריך זה בישראל מצוין על ידי רבים מאוד בהיעדרות מן העבודה; אך רק לחלק קטן מן העובדים השכירים בארץ יש מושג ברור מדוע נעדרים ביום זה מן העבודה. הרוב המכריע מצרף יום זה למניין ימי המנוחה, ומאחר שהשנה באה השבת מיד לאחריו ומזג האוויר עשוי להיות נאה למדי – מה טוב מזה לבילוי סוף שבוע?

זה בעצם לא כל כך טראגי. אנו רק להזכיר רצינו, כי אותו מועד מכובד המשתזר במיטב הרשמיות בכל חוזה עבודה הסתדרותי, צמח – לא פחות ולא יותר – אלא מתוך שביתה "פראית" עקובה מדם בשיקאגו העיר, לפני למעלה משבעים שנה. האחד במאי קשור קשר הדוק במעמד הפועלים באשר הוא, מעל למחיצות לאומיות, מדיניות וטריטוריאליוּת. הוא צמח לדרגת יום שביתה עולמי מתוך המאבק להטבת תנאי העבודה והשכר של הפועלים, ובמרוצת הזמן הפך ליום מיפקד לכוחות שנטלו על עצמם את המשימה למגר את השיטה הקפיטליסטית ולכונן תחתיה משטר כלכלי-חברתי מתקדם יותר, אשר נועד לבטל את העיקרון ששלט בחברה האנושית מזה עידן ועידנים: ניצול אדם בידי אדם; ניצול המוני אדם נטולי מגן בידי קומץ בעלי שררה; ניצול עמים שלמים בני מיליונים בידי מעצמות-על אימפריאליסטיות.

כשם שנוהגים בחג הפסח לספר ביציאת מצרים וביום העצמאות לספר באירועי מלחמת העצמאות, כך יש לנהוג גם לגבי האחד במאי ולעסוק במאורעות שהולידוהו ובתכנים שנספגו בו מיום הולדתו עד ימינו אלה.

רבים מאוד מבין עסקני מפלגות הפועלים המסורתיות אצלנו מרגישים מאוד שלא בנוח ביום זה. ליתר דיוק, אין הם יודעים בדיוק מה לעשות עם עצמם וכיצד לכלכל מעשיהם בו. לפיכך, מעדיפים הם להופכו ל"חג העבודה" – אם על ידי אירגון תהלוכת הישגי פרי הגן וענף הלול בתוספת שיירת ציוד כבד ממשלוחי הסיוע האמריקאי האחרונים, ואם על ידי מפגשי ספורט וטיולים ברחבי הארץ.

למען לא יטעו בנו הקוראים – אין אנו חושבים מעשים אלה לרעים או לבלתי נעימים, חס וחלילה. אלא שלכל זה ולאחד במאי אין ולא כלום. ואם רצונכם לדעת מה צריך לעשות ביום זה ואיזה תוכן למלאותו, הסתכלו בנתונים על 90% מכלל השביתות שהוכרזו על ידי הנהגת ההסתדרות כפראיות: צאו אצל הנתונים בדבר חלוקת ההכנסות במדינה וחזיתם [ב]תהליך הקיטוב המואץ המתחולל לנגד עינינו בחברה הישראלית; עמדו למשש את דופק החברה הערבית, הסובבת אותנו, שההיסטוריה הציבתה על סף תמורות חברתיות בנות הכרח, שעה שאנו ומדינתנו מוצבים הרחק ממנה וחוד חניתנו מופנה נגדה.

אם זאת תעשו, תיווכחו לדעת, כי יש מה לעשות באחד במאי. וביום בו נזכה לכינוי "פראים" מטעם ההנהגה הרשמית של המדינה וההסתדרות על מעשינו ביום זה – נדע כי רוחו של המועד הזה שוב קמה כאן לתחייה.

המערכת