השכם והערב מכריזים שופרות התעמולה הרשמיים על "הקפאת השכר", "הקפאת המחירים", "ייצוב במשק" וכו'. היציבות נהפכה לצו לאומי עליון כביכול. אולם מהי האמת? אותה ממשלה המכריזה על "קיפאון" אינה קופאת על שמריה. היא מעלה מסים וממציאה מסים חדשים לבקרים. מחירי השירותים, התלויים גם הם באישור ממשלתי, עולים. עולים מחירי התחבורה הציבורית, החינוך התיכוני, טלפונים, דואר וכו'.

היצרנים הקפיטליסטים אינם מפגרים אחרי "ממשלת הפועלים", גם הם מעלים את מחירי התוצרות תוך הסוואה של "קיפאון". מוציאים הם דגמים "חדשים" לשוק במחירים חדשים (בלי מירכאות).

כך נוצר מצב בו הקיפאון היחידי הוא הקיפאון בשכר.

גל ה"פרוספריטי" סוחף את כולם, סוחרים וספסרים בעלי מקצועות חופשיים וקפיטליסטים. רק מעמד הפועלים וציבור השכירים יציב בקיפאונו.

יש להעריך את התופעה המיוחדת הזאת נוכח עודף התעסוקה השורר כיום ברוב ענפי המשק. בכל מורגש חוסר הידיים העובדות. בארץ קפיטליסטית בה מאורגן מעמד הפועלים במסגרת איגוד מקצועי הדואג לענייניו, היה הדבר גורם לגל של תביעות להעלאת שכר. בארץ כזו היה מעמד הפועלים משיג העלאות שכר, בעוד אשר בארצנו מחכים ל"מחקר מדעי" על התפוקה הלאומית.

מעניין הדבר שיום לאחר שמתכנסת ועדת השרים לענייני שכר יוצא "הארץ" (המבטא את חוגי הבורגנות) במאמר ראשי בו הוא מודיע לממשלה שלא קל הדבר למנוע העלאות שכר נוכח המצב במשק. אמנם, כותב העיתון, אנו מברכים כל צעד הבא למנוע העלאה בשכר, אולם אין אנו מאמינים בהצלחה רבה בנדון.

[מזכ"ל ההסתדרות] א. בקר מקבל "מחלה" דיפלומטית (לא מופיע לישיבה אשר צריכה להכריע על הקפאה נוספת על השכר). ברור ש"המחלות" של בקר לא תימשכנה הרבה זמן. בסופו של דבר יקבל בקר את הקו הממשלתי והנהגת ההסתדרות תאמץ לה את הקו הממשלתי. אכן, זוהי באמת "ממשלת פועלים", ממשלה המתקיימת על חשבון הפועלים.

במצב הנוכחי, בו ה"הסתדרות" הפכה לבלם עיקרי לתביעות השכר של מעמד הפועלים, על ועדי הפועלים, ועדי הפעולה, ועדות התיאום ושאר האירגונים הדמוקרטיים של ציבור השכירים להעלות תביעות שכר. אין הם צריכים להסתפק בשמירת הערך הריאלי של השכר. אם "הארץ" כותב שקשה יהיה למנוע העלאות שכר, ודאי יודע הוא מה הוא כותב. מצבו הנוכחי של המשק מאפשר ניהול מערכות מוצלחות של מעמד הפועלים. עתה הוא הזמן המתאים לעבור להתקפת נגד! יש לצאת בפירוש נגד סיסמת הקפאת השכר. הסיסמה צריכה להיות העלאת השכר! שיפור בתנאים הסוציאליים!

הנהגת פועלים טובה היא הנהגה הבוחרת לצאת למערכה בזמן הנוח לפועלים, בזמן שהמשק נמצא בגאות, בזמן של מחסור בידיים עובדות. עתה הוא הזמן המתאים!

יש לדעת כי לא לעולם יימצא המשק בגאות, בעודף תעסוקה. כאשר יימצא המשק בנסיגה, כאשר תשרור אבטלה, יהיה קשה שבעתיים לנהל מערכה.