חברי ועדים, ועדי פעולה, פועלים!

לפני שנה הודיעה הממשלה על הקפאת השכר והמחירים. השכר הוקפא אולם המחירים עלו, הרווחים עלו והמסים עלו!

לפני שנה "סודרו" ענייני השכר בין בקר ואשכול מאחורי גבם של הפועלים, מבלי לשאול את דעתם, בניגוד לדעתם!

הפעם אין להשאיר את ענייני השכר בידי "מנהיגי פועלים" אלה.

צריך לכנס מיד, בכל מקום עבודה, אסיפות פועלים לשם דיון בתביעות שכר ותביעות סוציאליות. הפועלים עצמם חייבים לקבוע את מדיניות השכר לקראת חתימת החוזים הקולקטיביים.

הגאות הנוכחית במשק והחוסר בידיים עובדות מאפשרים ניהול מאבקים מוצלחים על תביעות צודקות.

עתה הוא הזמן המתאים לצאת למאבק.

אין להשאיר את קביעת מדיניות השכר בידי עסקני ההסתדרות הצבועים. אין לסמוך על כך שעסקני מפלגה זו או אחרת מעלים במוסדות העליונים של ההסתדרות תביעות להעלאת שכר.

הניסיון מלמד שרק לחץ כבד מלמטה, ממקומות העבודה, יכול להביא להישגים.

קדימה למאבק על העלאת השכר ושיפור התנאים הסוציאליים.

האירגון הסוציאליסטי הישראלי – "מצפן"

(כרוז זה הופץ במקומות עבודה)

_________

[בקר: מזכ"ל ההסתדרות, אהרן בקר; אשכול: ראש הממשלה, לוי אשכול]