שופט בית משפט השלום בתל אביב גזר עונשים כבדים למדי על עצורי כיכר עלית (שביתת הפועלים מפברואר 1962), אחר הליכים משפטיים שנמשכו למעלה משנה.

השופט טריביש הטיל מאסר של חצי שנה על שניים מן הנאשמים והטיל קנסות כספיים בגובה כללי של 7,000 ל"י על השאר. שני המועמדים למאסר הורשו להישאר חופשיים בערבות של 5,000 ל"י כל אחד עד לבירור הערעור אשר הוגש על ידי הסנגורים לבית המשפט המחוזי.

בתולדותיה הקצרות של מדינת ישראל אלו הם העונשים הכבדים ביותר המוטלים על פועלים אשר "עברו על החוק" תוך מאבקם על הגנת רמת חייהם. יכול להיות שהשופט כלל אינו יודע כי לגזר דינו יש משמעות פוליטית מובהקת. אך אין עובדה זו משנה במאומה. ידוע לכל מה היה הרקע לשביתת פברואר 1962 ומה היה פשעם של הנאשמים. גזרי דין אלו באו לסייע לשלטון בניסיונותיו לבלום את גאות המאבק [של] האיגוד המקצועי במדינה. הם באו למען סייע להנהגה הרקובה של ההסתדרות לחזור ולהשתלט על מהלך העניינים בזירה המקצועית, אחר שלמעשה איבדו את השפעתם, במידה רבה, בקרב ציבור העובדים.

גזר הדין בא להרתיע פועלים ופעילים של ועדי הפעולה מלהעיז לצאת למאבק על שכר וזכויות סוציאליות מבלי לקבל את אישורם של הבוסים בהסתדרות.

דווקא משום כך מוטלת חובה קדושה על כלל ציבור העובדים במדינה, להושיט כל סיוע אפשרי לנאשמים. במלים פשוטות פירוש הדבר הוא לתרום מזומנים למען אפשר להם את המשך ניהול המשפט, למען יצירת קרן לתשלום הקנסות אשר יחויבו בתשלומם ולמען כיסוי הערבויות אשר נדרשו למען אפשר לשני הנאשמים הראשונים להתהלך חופשיים, מתוך תקווה שערכאות גבוהות יותר יבטלו את פסק המאסר שהוטל עליהם.

לזכותם של הנאשמים יש לציין כי עמדו יפה במשפט וכי לא נתקפו פיק ברכיים כתוצאה מפסק הדין. חובת כולנו היא לעשות את כל אשר לאל ידנו למען ירגישו כי ציבור של הרבה אלפים עומד איתן עמם ומאחוריהם.

קוראי "מצפן" אשר לא מצאו דרך נאותה למסור את תרומותיהם לטובת עניין עצורי עלית ורוצים לעשות כן, מתבקשים לשלוח תרומותיהם לפי תיבת הדואר של מערכת עיתוננו (8470 תל אביב יפו), או לחשבון בנק הדואר מס' 45665, "קרן משפט עצורי עלית".