נובמבר 1963

ידידי הקוראים – עודד (עודד פילבסקי)

נובמבר 10, 1963

פניית עורך "מצפן" אל הקוראים במלאת שנה להופעת הירחון.

לשינוי פני ההסתדרות!

נובמבר 10, 1963

יש לשנות את חוקת ההסתדרות כדי להפכה לאיגוד מקצועי נורמלי.

הפוסל במומו פוסל: על עמדתו של החב' סנה בוויכוח הסיני-סובייטי – עקיבא אור

נובמבר 10, 1963

לחיזוק עמדתו בוויכוח הסיני-סובייטי, משה סנה מגייס את מרכס, אנגלס ולנין ואת המטריאליזם הדיאלקטי, אבל בעצם מתמצה עמדתו באמונה שלמפלגה הקומוניסטית של ברית המועצות ישנה הסמכות המכרעת בכל השאלות הנוגעות לתנועה הקומוניסטית הבינלאומית, ולכן היא הצודקת.

על הדרך הישראלית אל הסוציאליזם – משה מאיר (משה מחובר ומאיר סמורודינסקי)

נובמבר 10, 1963

בעד איזה מין סוציאליזם נאבק מצפן, ומה מייחד אותו ממפלגות אחרות המתיימרות להיות בעד סוציאליזם בישראל.

שלום ישראל-ערב, כיצד? – א. ישראלי (משה מחובר ועקיבא אור)

נובמבר 10, 1963

המשך מגיליון קודם: על ישראל לבטל את הממשל הצבאי, להכיר בזכות ההגדרה העצמית של ערביי פלסטין ולהביע נכונות לקלוט את הפליטים שירצו לחזור.

הפרשה האלג'ירית – ק. יהודה (יהודה קופפרמן)

נובמבר 10, 1963

פיצוץ ועידת האיגודים המקצועיים על ידי אנשיו של הנשיא בן בלה, שהצהיר בנאומו כי "על האיגודים המקצועיים לקבל על עצמם את המשמעת הלאומית".

באיגוד המקצועי – ע.פ. (עודד פילבסקי)

נובמבר 10, 1963

שביתת פועלי "צימרון" ושביתת הדוורים היו תגובות ישירות ומיידיות על ניסיונות מצד המעבידים להתעלל בפועל יחיד. בשני המקרים הפועלים ניצחו במאבקם.

300 תאונות ליום – ע.פ. (עודד פילבסקי)

נובמבר 10, 1963

91 אלף פועלים נפגעו ב-1962 בתאונות עבודה, 85 מהן הסתיימו במוות. מספר התאונות נמצא בעלייה מתמדת.