אוקטובר 1963

פקודות קבע למאבק (על ההשבתה באמקור) – פ. עודד (עודד פילבסקי)

אוקטובר 10, 1963

פועלי אמקור החליטו בצורה דמוקרטית לפתוח במאבק מקצועי, אך עסקני ההסתדרות איימו כי אם לא ישובו לעבודה, יועמדו חברי הוועד שלהם לדין משמעתי.

ידידי הקורא – מאיר (מאיר סמורודינסקי)

אוקטובר 10, 1963

השביתות האחרונות ב"אמקור" וב"דן" הוכיחו לציבור הפועלים בארץ כמה נכון הוא הכלל: "אם אין אני לי – מי לי".

מדיניות: האפיזודה הסינית – א.י.

אוקטובר 10, 1963

מדיניות החוץ הישראלית מוכתבת למעשה מוושינגטון, שטרפדה את הניסיון לכונן קשרים דיפלומטיים בין ישראל לסין.

פעולת ההרס בכפר טירה

אוקטובר 10, 1963

דחפורים הורסים בתים בחסות הממשל הצבאי

שלום ישראל-ערב, כיצד? – א. ישראלי (משה מחובר ועקיבא אור)

אוקטובר 10, 1963

שלום בין ישראל לערבים יהיה רק לאחר שתקום ממשלה ישראלית שתכיר בזכויות ערביי פלסטין, ותתאם את מדיניותה עם אינטרס האחדות והסוציאליזם בעולם הערבי.

תמיכה בכורדים, מדוע? – א. סעיד (ג'ברא ניקולא)

אוקטובר 10, 1963

המרד הכורדי בעיראק אינו מכוון נגד ההמונים הערבים, הלוחמים גם הם למען חרותם, אלא נגד הכוחות המדכאים את ההמונים הערבים והכורדים גם יחד.

חקלאות: לאן נעלמו הביצים? – מ. צדרבוים

אוקטובר 10, 1963

הקפיטליזם החודר לתנועת המושבים אינו זה הגדול, העשוי גם לקדם את הייצור, אלא הקפיטליזם הבינוני, המפגר מבחינה משקית וריאקציוני מבחינה חברתית.

שביתת שכירי "דן" – א. עובד (עקיבא אור)

אוקטובר 10, 1963

שביתה יוצאת דופן, שנועדה לכפות על הנהלת קואופרטיב דן לבצע החלטה של ועדה הסתדרותית. למרות זאת, הנהגת ההסתדרות יצאה נגד השובתים.

איגוד מקצועי: האיגוד והסקר – ע.פ. (עודד פילבסקי)

אוקטובר 10, 1963

הגידול העצום ברווחי החברות התעשייתיות מחייב את האיגוד המקצועי לפתוח במאבק על העלאת שכר.

כלכלה: גאות תעשייתית בישראל – ע. ארנון

אוקטובר 10, 1963

האינפלציה הגדילה את רווחי בעלי ההון, בעוד ששכר העבודה דשדש מאחור למרות העלייה בפריון העבודה.

על דרך לא סלולה – ר. בירנבוים

אוקטובר 10, 1963

ההיסטוריה של סולל בונה היא היסטוריה של סכסוכי עבודה בין ההנהלה והפועלים. במקביל לניצול הפועל היהודי, שולם לפועל הערבי שכר נמוך אף יותר.