אוגוסט 1963

ידידי הקורא – מאמר המערכת (גיליון מס' 9)

אוגוסט 10, 1963

"מצפן" הופך להיות ביטאון האירגון הסוציאליסטי הישראלי.

אי-ציות להנהגה כפויה – פ. עודד (עודד פילבסקי)

אוגוסט 10, 1963

ועדי עובדים תובעים קיום בחירות לאיגוד המקצועי.

גנרל ושלטון – א. גל

אוגוסט 10, 1963

כשלונו של משה דיין לתפוס את מקומו של בן גוריון הפורש בהנהגת מפא"י.

מרד הכורדים – יוד

אוגוסט 10, 1963

המרד הכורדי נגד שלטון הבעת בעיראק אינו מאבק אנטי ערבי, אלא מלחמה על זכות ההגדרה העצמית והעצמאות.

מצוקה בתוך שפע – א. עובד (עקיבא אור)

אוגוסט 10, 1963

שום קפיטליסט לא יסכים כי יכתיבו לו את קצב הגידול שלו ולא יוותר מרצון לשכירים – או למתחריו – על חלק מרווחיו, גם אם הדבר יסכן את האינטרס המעמדי שלו.

הוויכוח הסיני-סובייטי – מאמר מערכת

אוגוסט 10, 1963

הוויכוח הוא קודם כל רעיוני, על מהותה של התנועה המהפכנית.

מלחמה עולמית, מלחמת מעמדות, מהפכה: על הקרע הרעיוני בתנועה הקומוניסטית העולמית

אוגוסט 10, 1963

נקודות המחלוקת כפי שהן מתבטאות במסמכים הרשמיים של המפלגות הקומוניסטיות של ברית המועצות וסין.

מנהיגי מק"י והוויכוח – ישראל מור (משה מחובר)

אוגוסט 10, 1963

מנהיגי מק"י לא רק העלימו מחברי המפלגה את העובדה שיש ויכוח בין סין לברית המועצות, הם גם תקפו בחריפות חברים שהעזו לשאול מה מידת האמת בידיעות על הוויכוח שהופיעו בעיתונות.

גם פרברים רוצים לחיות – י. דינר

אוגוסט 10, 1963

מאבקם של תושבי שכונות העוני בתל אביב-יפו, כפי שהוא מתבטא בחוברת "דבר השכונה", בהוצאת אירגון ועדי השכונות.

מינוס שלוש עשיריות – ע.פ. (עודד פילבסקי)

אוגוסט 10, 1963

תוספת היוקר משולמת רק על עלייה של 3 אחוזים ומעלה; השנה עלה המדד ב-2.7 אחוז והפועלים יצטרכו לספוג את העלייה במלואה.

תשולם תוספת היוקר!

אוגוסט 10, 1963

גילוי דעת של כינוס ועדי עובדים מגוש דן, נתניה, פתח תקוה ועוד.