לכבוד מערכת "מצפן",

קראתי בהזדמנויות שונות גיליונות אחדים של הירחון. היות ואני עוד לא חבר מק"י, סבור אני שזה מכבודי לכתוב לכם כמה הערות.

כבר עם הוצאתו של הגיליון הראשון היה ברור לי שאין בו כל חדש, אולם חששתי פן תצליחו להגיע לאותו "מעמד מכובד" במחנה הסוציאליסטי בישראל כמו נטורי קרתא במחנה הדתי, ואילו כעת אין לי צל של ספק שאפילו לכך לא תצליחו להגיע.

פרט לקשקושים בסגנון של "העולם הזה" יש בו השמצות נגד מק"י והעיקר, התרברבות על אירגון סוציאליסטי ועל מהפכה סוציאליסטית שמעמד הפועלים יבצע בהשראתם או בהדרכתם של האדונים מהמצפן. לי ברור שגם לכם לא ברור מה אתם רוצים. רבותי מהמצפן, יכול להיות שאתם מחפשים היגיון בחוסר היגיון? אבל איש אינו מונע מכם מלהפיץ את הירחון, יכול להיות שתמיד מישהו יציץ בו מתוך תקווה למצוא בו דבר חיובי כלשהו, חומר למחשבה או לוויכוח – אך בסוף יצטער על 35 האגורות.

לסיכום, באם היה בכוונתכם לגרום לאיזשהו נזק למק"י, אז תדעו לכם רבותי שאת ההיפך מזה השגתם. כל חבר מק"י או אוהד, לאחר שקרא את המצפן, מגיע למסקנה שאין כל תחליף למק"י ורק היא מסוגלת להגשים את הסוציאליזם, הדמוקרטיה והשלום בישראל, יען כי רק בידיה נמצא מצפן אמיתי בשם מרקסיזם-לניניזם.

בתקווה כי תפרסמו את הערותי דלעיל בגיליון הבא.

הנני מברככם בשלום רב,
א. יעקובי
בית שמש
(תשובה מפורטת למכתבו של הקורא א. יעקובי תינתן בגיליון הבא)