למערכת "מצפן" שלום,

נתגלגל לידי גיליונכם מס' 11 ומצאתי בו עניין רב, הן בשימת הדגש שלכם והן מאופי הניתוחים הפוליטיים.

הייתי שמח לקרוא הערכה היסטורית של התנועה הציונית –  הן בביטויה הכלל עולמי והן דרך פעולותיה בארץ ישראל. עד כמה שאני מבין, אתם רואים עצמכם כאי-ציונים או כאנטי-ציונים, אולי בגלל היותכם פעם חברי מק"י. כיצד אתם רואים היסטורית את התנועה הציונית עד מדינת ישראל ועד בכלל? אם אתם סומכים ידיכם על ספרו של סנה, אמרו זאת; אם לא – מהי השקפתכם על נושא זה?

כמו כן, נסו להבהיר מהי מהותו של אותו "אירגון סוציאליסטי" שאתם מנסים לתת לו ביטוי בירחונכם. המירכאות לא באו לבטא זלזול, אלא מסגרת. ומה מקומו של אירגון זה הן בציבור הפועלים והן בין שאר המפלגות או האירגונים הפוליטיים של השמאל בישראל.

בב"ח,
(–)
חבר קיבוץ בגליל העליון
(על חלק מהשאלות שהועלו במכתב זה ימצא הקורא תשובה בגיליונות קודמים של "מצפן". את הערכותינו על הציונות אנו מתכוונים לפרסם בגיליונותינו הקרובים)