"ייעול"

ישבנו ליד המקלט. שבת בבוקר. התוכנית: "חדשות השבוע". מדברים על ייעול.

ששון לוי הוא פועל במטווייה. במפעל שבו הוא עובד קיימת "ועדת ייעול"; ששון לוי הוא חבר ב"ועדת הייעול" של המפעל. הוא מספר שהם מצאו שיטה המאפשרת לפועל אחד לעבוד על 4-3 פריטי ייצור בעת ובעונה אחת. כאשר נשאל מהי השיטה, החל מספר. ואז, לפתע – כן לפתע – הוא נזכר: "הרי זה סוד מקצועי" ובעל הבית אסר לספר אותו!

הקפיטליסטים בארצנו מדברים השכם והערב על ייעול "לטובת המשק". אולם, הם לא מוכנים לוותר על שום רווח למען "המשק" ולהעמיד את השיטות היעילות שלהם לרשות מתחריהם.

נניח לרגע שבאמת משתמשים במטווייה הנ"ל בשיטה החוסכת 50% מזמן הייצור. בארץ יש הרבה מאוד מטוויות ושם לא משתמשים בשיטה היעילה (אחרת לא היה טעם לשמור על הסוד!); כמה בזבוז כרוך בזה?!

הם מטיפים לפועלים מוסר על "טובת המשק". ואולם, לנגד עיניהם הרווח. רק הרווח שלהם מעניין אותם וה"יעילות" שהם מדברים עליה זוהי רק היעילות לעשות כסף. ואם לשם גריפת רווחים דרוש שהמפעלים האחרים ישתמשו בשיטות בלתי יעילות, אז יחי הסוד המקצועי! שהמפעל המתחרה יתפוצץ! זהו המוסר של מטיפי המוסר לפועלים.

*     *     *

"הממשלה תישא בהפסדיה של חברת 'דיזנגוף מערב-אפריקה' בסכום של 2.5 מיליון ל"י – למרות שהיא שותפה בחברה זו רק ב-10 אחוזים. עתה מתברר כי הממשלה ערבה ל'דיזנגוף מערב-אפריקה' ב-600 אלף ליש"ט (כ-5 מיליון ל"י). ערבות זו אינה רק לשם קבלת אשראי בנקאי, אלא גם על הפסדים עד לסכום זה. לכן נושאת רק הממשלה בהפסדים, בעוד שיתר השותפים מתחלקים ברווחים בלבד".

("ידיעות אחרונות, 26.7.63)

 *     *     *

"אין זה סוד שראש הממשלה הקודם הקדיש בשנתיים האחרונות מעט מזמנו לניהול משרד הביטחון ונמנע מלהיכנס לבירור העניינים".

"משרד החוץ השלים זמן ממושך עם העובדה שמערכת היחסים עם 5-4 מדינות לא היתה נתונה לסמכותו אלא לסמכות משרד הביטחון".

("ידיעות אחרונות", 25.7.63)