ועד פועלי "אמקור" קיים שתי פגישות עם ההנהלה, בימי 4.8 ו-9.8.63 בהשתתפות ה' מ. זילברמן ממזכירות מועצת פועלי ת"א–יפו.

בפגישות הנ"ל נדונו התביעות של עובדי "אמקור". נציגי הוועד דרשו:

1)   העברה של פועלים יומיים למעמד של חודשיים; קיצור שנות הוותק לשם קבלת מעמד של פועלים חודשיים.

2)   הבטחת זכויות מלאות לפועלים החודשיים כמו לעובדים חודשיים בסקטורים האחרים.

3)   הכפלת המענק לחגים.

4)   תשלום שלושת ימי המילואים אשר קרן השוואה לא מכסה.

5)   הגדלת מענק לידה ונישואים.

6)   הבטחת צורכי הלבשה וניקיונם: א. נעלי עבודה, פעמיים לשנה. ב. תוספת בגדי עבודה והנעלה לפועלים העובדים בעבודות מיוחדות כגון מתיזי צבע, שלייפרים וכו'; ג. כביסת בגדי עבודה; ד. מגבות לעובדים.

7)   הנחות ממשיות על מוצרי "אמקור".

8)   יין לחגים.

9)   טלפון לחדר הוועד.

ההנהלה דחתה את כל התביעות בצורה גסה וצינית, למרות שתביעות אלו הן מינימליות ובאות לספק את הצרכים הראשוניים של הפועלים.

חברי הוועד הודיעו, כי תשובת הדחייה הטוטלית מצד ההנהלה תועבר למועצת פועלי "אמקור" והמועצה תדון באופן דחוף על הדרך שבה יובטחו זכויות הפועלים.

הנהלת "אמקור" סירבה לשלם פיצויים לשלושה פועלים שהגישו מכתבי התפטרות מהעבודה. סירוב זה מנוגד לנוהג הקיים ב"אמקור" מזה שנים.

הנהלת "אמקור" מנהלת פעולות חתירה נגד מועצת ועד פועלי "אמקור", שנבחרו באופן דמוקרטי ומייצגים נאמנה את ענייני הפועלים. הוועד נבחר על ידי הפועלים ורק אותם הוא מייצג. לכן דורש הוא את הבטחת זכויות הפועלים. מצער מאוד שיש צורך להסביר זאת להנהלת "אמקור".

למרות ההסכם שנחתם בין הנהלת "אמקור", ההסתדרות וועד העובדים על הנהגת פרמיות בשירותים, הנהלת "אמקור" מפירה ביצועו המלא במחלקת המסגרייה.

מועצת פועלי "אמקור" התכנסה ביום א', 11.8.63, ודנה בכל הסעיפים הנ"ל. לאחר דיון ממצה הוחלט פה אחד על קיום שביתת אזהרה ביום ד' 14.8.63 בין השעות 11.00–13.00.

כאמור, זוהי רק שביתת אזהרה. אם ההנהלה לא תשנה את עמדתה תהיה המועצה נאלצת לנקוט בצעדים נוספים.

פועלי "אמקור" מחכים לעזרתה של מועצת פועלי תל אביב–יפו במאבק הצודק!

מועצת ועד פועלי "אמקור"
תל אביב, 13.8.63