אל ועדי העובדים,

אל כלל ציבור העובדים בארץ!

הממשלה וההסתדרות הבטיחו לציבור העובדים לתת פיצוי מתאים עבור ההתייקרות.

והנה מאז ינואר, עת שולמה תוספת היוקר האחרונה, דוהר היוקר ועולה מיום ליום; עלו המחירים של מצרכי מזון, ירקות ופירות, של הנעלה והלבשה, דיור ושירותים.

שכרנו הוקפא ועכשיו מתכוננים לגזול מאתנו על ידי רמאות וסילוף האינדקס, את תוספת היוקר המגיעה לנו ב-15 ליולי.

בכינוס ועדי עובדים שהתקיים ביום חמישי, ה-4.7, ברמת גן, בו השתתפו עשרות ועדים מגוש דן, תל אביב, נתניה, פתח תקוה ומקומות אחרים, הוחלט:

  • לקרוא לציבור העובדים להיאבק למען תשלום תוספת היוקר.
  •  לקיים אסיפות במקומות העבודה ובהן לקבל החלטות בדרישה מההסתדרות להיאבק לתוספת היוקר.
  •  לתבוע מהממשלה להפסיק את המניפולציות עם האינדקס.

ועדי עובדים, פועלים ועובדים!

     נתלכד כולנו להשגת דרישתנו הצודקת!

     תתייצב ההסתדרות לימיננו!

     נתכנס ונדון בדרכי המאבק להשגת תוספת היוקר!

בשם הכינוס:

ועדי הפועלים של המפעלים

אמקור
קרסין
עלית
אורלי
צמרון
קאופמן-טובולסקי
הבורג
קו
אביר
מגן-גולדמן
עסיס
אמיקו
פרי-סוכר
שיריון
צור
קרית-סנס (בניין)
חב' ישראלית לטרקטורים
פלד
אביק
גויל
נירוסטה
אוטו-טכניקה
קראוס
סינוס