מר "שירשור" נפגש בלאט עם הגב' "סטטיסטיקה" בחדר ההמתנה של ה"לשכה" ועשה עמה ביחידות בשעות הערב המאוחרות, בשבילי גן הירק. – אחר תום 12 ירחי לידה יצאו לאוויר העולם מינוס שלוש עשיריות האחוז ותגל ותשמח "יציבות המחירים".

אילו אינוס מדד יוקר המחיה היווה עבירה בת עונש, נאלצים היו משרדי האוצר והמסחר והתעשייה להקציב כוח אדם קבוע לריצוי המאסר האינסופי שהיה נגזר עליהם.

כולם יודעים, מי באופן מדעי ממש ומי מתוך התנסות יומיומית, כי תהליכי האמרת המחירים בשוק אינם מתבטאים כמעט בתנודות המדד. כאשר זה האחרון מזמזם זמזום של מה בכך, אות הוא כי בשוק המצרכים רועמים פעמוני המחירים בקול תרועה רבה.

ביולי אשתקד, על אף כל מאמצי בלימת המדד, נרשמה עלייה ב-2.9%. אז הוכרחו אפילו מוסדות ההסתדרות לתבוע תשלום תוספת על אף שמבחינה פורמאלית חובת תשלום תוספת היוקר חלה על המעבידים רק אם הגיעה העלייה ל-3% ומעלה. אלא שהשנה החולפת הוסיפה בינה למאלפי המדד: השנה היתה העלייה הרשומה ב-2.7% בלבד. "חוזה הוא חוזה" אמר האיגוד המקצועי הגוסס לפועל, והודיע רשמית כי [ההסתדרות] לא תתבע תוספת יוקר. למען היציבות יצטרך ציבור השכירים "לספוג" את ההתייקרויות.

בשיעורי הפיסיקה למדנו לדעת כי נוזל חם עשוי להמיס בתוכו כמות גדולה יותר של חומר נמס מאשר נוזל קר. הניסיון להמיס יותר ויותר יוקר בכוסו של ציבור העובדים, שהטמפרטורה בתוכו נמצאת בקו עלייה – עלול לתת תוצאות הפוכות לחלוטין.

מכל מקום ברור כי עצם תהליך ההמסה הזה גורם להגבהת הטמפרטורה בקרב הפועלים.

מצבר האנרגיה הלזה עשוי להפעיל כמה וכמה בוכנות ולהזיז כמה וכמה שסתומים. הוא עלול גם להתבזבז לריק.

"מצפן" מעמיד עצמו לרשות האפשרות הראשונה.

__________

הערה: "שירשור" – שיטת חישובם של מחירי ירקות ופירות במדד.