תימחק חרפת הממשל הצבאי

הטלאי הצהוב היה במשך דורות סמל הקיפוח של היהודים ברחבי תבל.

הטלאי הצהוב הפך סמל החרפה של שלטון הרשע.

המימשל הצבאי הוא התגלמות הקיפוח בישראל.

המימשל הצבאי הוא התגלמות החרפה של שלטון האפליה.

נמחק את החרפה!

הוועד היהודי-ערבי לביטול המימשל הצבאי, המאגד בקרבו את הגופים והאישים שקיבלו על עצמם את עול המאבק, החליט להפיץ סמל אשר יאפשר לכל אדם בישראל לתת ביטוי אישי בולט לדרישתו לביטול החרפה – המימשל הצבאי.

אות המאבק – סמל המחיקה, בצבע שחור, על רקע צהוב

אנו קוראים לאזרחי ישראל, יהודים וערבים:

ריכשו את הסמל – ועיזרו בכך להגדלת קרן המאבק לביטול הממשל הצבאי.

עינדו את הסמל – והפגינו בכך בפומבי את מאבקכם למען הצדק והשוויון.

הפיצו את הסמל – והגדילו את מחנה הלוחמים עד שיקיף את כל אזרחי המדינה.

מחיר הסמל נקבע בסך לירה אחת. אם יש בכוחך להגדיל את תרומתך למאבק – רכוש מספר סמלים, כגודל תרומתך, והפיצם בין מכריך וידידיך.

את הסמלים אפשר להשיג מידי פעילי הוועד – וכן על ידי פנייה ישירה לת.ד. 9406, חיפה, בצירוף המחאת דואר בסך לירה אחת לכל סמל מבוקש.

נישא בגאון – אות ביטול הקלון!

 
הוועד היהודי-ערבי לביטול המימשל הצבאי