ועד הנוער הישראלי לאחווה יהודית-ערבית הוא גוף עצמאי ובלתי מפלגתי.

הוועד שואף לעתיד של שלום ושיתוף פעולה בין מדינת ישראל לבין ארצות ערב.

הוועד נאבק לביטול המימשל הצבאי ולמען שוויון זכויות מלא לאוכלוסיה הערבית בישראל.

הוועד פועל ליצירת קשרי ידידות בין הנוער היהודי והערבי בארץ.

הוועד יקבל לשורותיו כל צעיר ישראלי, יהודי או ערבי, התומך במטרותיו, בלי הבדל השקפה פוליטית או השתייכות תנועתית.

אנו פונים אל תלמידי בתי הספר התיכוניים, היהודיים והערביים, לנוער העובד ולסטודנטים – לכל הרוצה לקבל פרטים נוספים על הוועד ופעולותיו ולהשתתף בהן – להתקשר איתנו בהקדם (כתובתנו ת.ד. 23113, תל אביב).

יתרום הנוער את חלקו להריסת מחיצות האיבה בין שני העמים, לבניית יחסים תקינים בין יהודים וערבים בארצנו.

ועד הנוער הישראלי לאחווה יהודית-ערבית,
המזכירות הארצית, תל אביב