אף ילד לא יטעה בזיהויו:

ראש הכת הביטחוניסטית השלטת.

ילד טיפוחיו של "הזקן".

ביצועיסט הבז לאידיאולוגיות.

שוקד בהתמדה על פיתוח של "כוח הרתעה" גרעיני.

מזלזל בדפוסים דמוקרטיים.

ניסה לדכא את חופש העיתונות עד כדי ניסיון סגירת שבועון אופוזיציוני נפוץ.

ביצע את עסקות הנשק והמדים ישראל-גרמניה.

מעורב בפרשיות שחיתות רבות כתוצאה מפעילותו "הכלכלית-ביטחונית".

כל המפלגות רואות בו את אויב הדמוקרטיה מספר אחת.

צמרת מפלגתו הדיחה אותו לאחרונה מתפקידו.

כזה הוא סגנו של "הזקן" – שר הביטחון הגרמני לשעבר פרנץ יוזף שטראוס.

זהו אורחו של סגן שר הביטחון הישראלי שמעון פרס.

פרנץ יוזף שטראוס החל את הקריירה הפוליטית שלו, כמו מנהיגים רבים אחרים בגרמניה המערבית, בשירותו של "הפירר". הוא הגיע בצבא הוורמאכט הנאצי לדרגת סרן וזכה באותות הצטיינות נאציים שונים.

עובדות אלו, בצירוף נאמנותו ומסירותו לקונראד אדנאואר, הפכו אותו תוך זמן קצר לאיש החזק בגרמניה המערבית. שטראוס נהג להופיע תדירות באסיפות "ותיקי הס.ס. הקרבי" הנודע  לשמצה. בכנסים אלה הירבה הוא לדבר על "שחרור השטחים במזרח" או על "סכנת הקומוניזם".

אולם שטראוס לא הסתפק בדיבורים שנשמעו כקטעים מנאומיו של היטלר. הוא עמל קשות כדי לאפשר הגשמתם של הצהרות תוקפנות אלו. בראש מאווייו עמד הקמתו של כוח מחץ גרעיני עצמאי של גרמניה.

זיכרונם המר של עמי אירופה היה בעוכריו. עמי העולם סרבו לתת אמון בגרמניה "החדשה". אולם, כידוע, אין מכשול שיעמוד בפני ביצועיסט מזהיר. הוא מצא לו אוזן קשבת בקרב "מערכת הביטחון" בישראל.

הרעיון היה באמת מזהיר. מי יסרב למכור נשק לגרמניה לאחר שמדינת היהודים עצמה עושה זאת? כך פתחה למעשה ישראל פתח לחימושה מחדש של גרמניה, ובעיקר נתנה אפשרות לזיונה בנשק גרעיני.

היסודות הדמוקרטיים בגרמניה המערבית לא השלימו עם שטראוס כדרך שהשלים עמו שמעון פרס. בראש הלוחמים נגד שר הביטחון המיליטאריסטי עמד השבועון הגרמני רב התפוצה "דר שפיגל". השבועון חשף שורה של פרשות אפלות בהן היה מעורב שטראוס אישית.

בתוקף תפקידו היו בידי שטראוס תקציבים "סודיים" שונים וכן ציוד צבאי רב ערך, אותם חילק כרצונו בין ידידיו. ועדות חקירה שהוקמו בעקבות גילויי ה"דר שפיגל" אישרו את העובדות ועוד הוסיפו עליהן.

מלחמתו האמיצה של ה"דר שפיגל" וגילוייו המדהימים לא היו לרוחו של שטראוס. שר הביטחון רצה לסתום את פיו אחת ולתמיד. בהתנפלות מכוערת נוסח הגסטאפו פשטו סוכני מנגנון החושך הגרמני על משרדי השבועון ברחבי גרמניה. עורכיו של השבועון נאסרו והואשמו ב"בגידה" או "פגיעה בביטחון המדינה". אולם במקום לסתום את פי השבועון סתמה פעולה זו את הגולל על הקריירה הפוליטית של שטראוס.

העיתונות הגרמנית והעולמית וכן חוגים רחבים בציבור הגרמני התאחדו בתביעה לפיטוריו של שר ההגנה. אדנאואר הישיש לא עמד בלחץ, נאלץ לוותר על עוזרו הנאמן.

הדחתו של שטראוס עלולה היתה לסיים סופית את הקריירה המזהירה של אדם המוגדר על ידי משקיפים כ"פוליטיקאי המסוכן ביותר בגרמניה המערבית". אולם לא איש כשטראוס יוותר במחי יד על עמדות הכוח שרכש לעצמו בעמל כה רב. אמנם את פיטוריו לא יכול היה למנוע, אולם מייד לאחר הדחתו החל מחדש לחתור לעמדותיו הישנות.

המבצר הראשון שרכש היה שוב בוואריה, הידועה כאזור הריאקציוני ביותר בגרמניה, עוד מימי הרפובליקה הוויימרית. אולם כדי לחזור לבון היה שטראוס זקוק לטיהור מוחלט.

כאן חש לעזרתו עמיתו הישראלי, סגן שר הביטחון שמעון פרס. מה יכול לטהר נאצי לשעבר וניאו-נאצי בהווה, יותר מאשר ביקור רשמי במדינת היהודים? כך התבשרנו השבוע על ביקורו הרשמי בישראל של פרנץ יוזף שטראוס, העומד להיערך בסוף חודש זה.

אחרי שיתוף הפעולה עם חוגי האו-א-אס [האירגון החשאי של המתיישבים הצרפתים באלג'יריה], אחרי עסקות הנשק עם פורטוגל וגרמניה, לאחר ששופרות התעמולה הסבירו את הכרחיות עסקות הנשק כתמורה להשגת נשק חיוני לצה"ל, הגיעו אבירי הביטחוניזם לשיא חדש: הזמנתו של המנהיג הניאו-נאצי הריאקציוני והימני בגרמניה לביקור רשמי בישראל. ההזמנה נועדה לשמש לשטראוס קרש קפיצה חזרה אל הזירה הפוליטית.

כאן לא יועילו תירוצים ביטחוניים. האמת גלויה מדי: מצא מין את מינו. אביר הביטחוניזם הישראלי מארח את אביר הביטחוניזם הגרמני. לא "כורח ביטחוני", כי אם זהות רעיונית ורגשית היא המקשרת את פרס לשטראוס.

אולם זהות זו לא מקשרת בין אזרחי ישראל לבין שטראוס ושותפיו בישראל. פרנץ יוזף שטראוס, שהוקע על ידי הציבור הגרמני, לא יקבל רהביליטציה מידינו. שותפיו של שטראוס בישראל יוקעו לבסוף על ידי הציבור הדמוקרטי בישראל, כשם שפרנץ יוזף השמן מוקע כמוקצה מחמת מיאוס בחוגים הנאורים של מדינתו.

אמור לי מי הם ידידיך ואומר לך מי אתה.