לכבוד
מערכת עיתון "מצפן"
כאן
א.נ.,

ביוזמת תלמידי בתי ספר תיכוניים וסטודנטים מחוגים שונים הוקם לאחרונה בתל אביב "ועד הנוער הישראלי לאחווה יהודית-ערבית".

לפני ההצבעה האחרונה בכנסת על ההצעות לביטול הממשל הצבאי אירגן הוועד (שהוא בלתי מפלגתי, והחברות בו היא על בסיס אישי), פעולות הסברה בעניין זה בקרב הנוער, ובהן אסיפה פומבית ב"בית ציוני אמריקה" בתל אביב. לאחר ההצבעה החלטנו להמשיך בפעולותינו ולהרחיבן. מטרות הוועד שלנו הן בראש וראשונה: יצירת קשרים בין נוער יהודי וערבי ומאבק משותף למען שוויון זכויות למיעוט הערבי בארץ – העשוי להיות גשר לשלום בין ישראל לבין מדינות ערב.

פעולותינו הקרובות תהיינה: אירגון ביקורים של נוער יהודי בישובים ערביים ומפגשי אחווה בעת חופשת חג הפסח בבתי הספר; אירגון ערב נוער לשירה עברית וערבית בהשתתפות משוררים בני שני העמים; עריכת כנס פומבי של מחנכים יהודים וערבים, לדיון ברמת החינוך התיכון הערבי לאור העובדות המזעזעות של תוצאות בחינות הבגרות.

אנו קוראים לתלמידי בתי הספר התיכוניים היהודיים והערביים, לנוער העובד ולסטודנטים – לכל צעיר הרוצה לקבל פרטים נוספים על הוועד ופעולותיו ולהשתתף בהן: כתבו אלינו בהקדם. כתובתנו – "ועד הנוער הישראלי לאחווה יהודית-ערבית", ת.ד. 23113, תל אביב.

בכבוד רב,

ועד הנוער הישראלי לאחווה יהודית-ערבית

עמיחי ישראלי

מזכיר הוועד