אכן, לא ככל העמים אנו. אצל הגויים יש לפועלים איגודים מקצועיים. בישראל, יש הסתדרות. ואין זה הבדל קטן. כי ההסתדרות זה לא סתם איגוד מקצועי. זהו איגוד מקצועי בעל "אחריות ממלכתית". זהו היפר איגוד מקצועי, כי הרי להסתדרות יש מחלקה לאיגוד מקצועי, ואיפה נשמע שלאיגוד מקצועי תהיה "מחלקה לאיגוד מקצועי"?

למחלקה הנ"ל יש ראש. ועוד איזה ראש. קוראים לו… כן, קוראים לו בכל הזדמנות שצריך לשבור שביתה של פועלים קשי עורף. אמנם אותו [ירוחם] משל מקבל את משכורתו מכספיהם של הפועלים ה"פראים", אבל הרי אין ההסתדרות כאחד האיגודים המקצועיים של הגויים.

אומנותו של משל היא במשא ומתן. זהו למעשה מקצועו. לדבר ולדבר (לפעמים עד אור הבוקר) עד שהוא מצליח למצוא איזה בקיע דרכו יוכל לשבור את חזית הפועלים.

אותו משל נתן ראיון לכתב "ידיעות אחרונות". הנ"ל הכתיר את כתבתו: "נא להכיר"… והנה הפלא ופלא, במקום להתפאר, או לפחות להעמיד פנים כאילו הוא מגן על הפועלים או אולי משיג הטבות שכר או זכויות סוציאליות, הוא [משל] מתפאר כיצד הוא… "מסבן" את הפועלים.

הוא מתפאר כיצד הצליח לבלבל דעתם של דוורים שאינם בקיאים באומנות המשא ומתן. הוא מתפאר שבכל הזדמנות שצריך לשבור שביתה קוראים לו. הוא אפילו מוותר על חופשות למען "התפקיד הלאומי".

הגיע הזמן שהשכירים המשלמים מדי חודש בחודשו כ-20 ל"י להסתדרות יקבלו הסבר מה תפקידו של ראש המחלקה לאיגוד מקצועי.

מדוע עסקן המקבל משכורות מההסתדרות צריך לשבור שביתות?

מי יגן על הפועלים אם "האיגוד המקצועי" שלהם לא עושה זאת?