ציבור הטרקטוריסטים העובדים ב"חריש" פתח בשביתה בתביעה למען קביעות ולתשלום פרמיה עבור עבודה קבלנית מאומצת – גם הם לא חיכו ל"אישור", שאינו ניתן כמעט לעולם, מצד הנהגת האיגוד.

פועלי בית החרושת "עלית" קיימו שביתת אזהרה בתביעה להטבות בשכר.

ציבור הפועלים בבית החרושת למוצרי עץ "תעל" בפרדס חנה הנחית מכה טרייה נאמנה על ראשי עסקני מפא"י, בבחרו לוועד הפועלים החדש את אלה שהיו נאמנים לענייני העובדים במאבק הגדול שהתרחש במפעל לפני חודשים הרבה. מומלצי מפא"י נפסלו על ידי הבוחרים לכהונת נציגי פועלים.

פועלי נמל אילת פתחו בשביתה כתגובה על פגיעת מנהל באחד העובדים; עובדי המאפיות הכריזו על שביתת שעות נוספות, בתביעה לתיקון השכר.

זה חלק מלקט של כרוניקה איגוד-מקצועית בין "מצפן" ל"מצפן". הלקט איננו שלם משתי סיבות: א) מאבקים שמסיבות שונות לא הגיעו לידיעת הציבור; ב) מאבקים שהנם עדיין בעיצומם והנסיבות המיוחדות מחייבות שלא לטפל בהם מעל דפי העיתון. הנה כי כן, אין מימי המערכה האיגוד-מקצועית שוקטים כפי שזה נראה לכאורה – מחד גיסא; אין עוצמת הפעילות במקומות העבודה עונה על דרישות המציאות – מאידך גיסא.