דצמבר 1962

משהו זז

דצמבר 10, 1962

האינטליגנציה, שחבריה הקימו ועדים להגנת הדמוקרטיה בתקופת "הפרשה", יכולה להטריד את השלטון ולהרגיז אותו, אבל בכוחות עצמה אינה יכולה לשנות אותו. זאת מסוגל לעשות רק כוח חברתי של ממש, כדוגמת מעמד הפועלים, המתארגן עכשיו בוועדי פעולה מחוץ להסתדרות.

ועדי פעולה: זהירות!

דצמבר 10, 1962

הוועדה המארגנת בהשראת מפ"ם חותרת לפצל את מאבק הפועלים ומסיתה נגד ועדת הפעולה הוותיקה יותר והדמוקרטית יותר.

משתכנים: בלוף

דצמבר 10, 1962

הצעת משרד השיכון למשתכנים הפרטיים, לשמור בסוד את ההסדר ביניהם, היא תכסיס ערמומי ואנטי דמוקרטי.

מורים: פרישה? – ישי

דצמבר 10, 1962

המורים התיכוניים צדקו בפרישתם מהסתדרות המורים לטובת הקמתו של איגוד מקצועי עצמאי משלהם.

חנוכה – פילב (עודד פילבסקי)

דצמבר 10, 1962

מלחמת השחרור בהנהגת המכבים החלה בחיסול משתפי הפעולה המתייוונים, והצלחתה נובעת מסירוב לסמוך על הבטחות השלטון הזר.

ביטחון: דוקטרינה ללא מדיניות – א. טוראי (אהרון בכר)

דצמבר 10, 1962

צה"ל אימץ את הדוקטרינה הצבאית הפרוסית-גרמנית, ואילו ההנהגה הפוליטית מתאימה את מטרות המלחמה להישגי הצבא בשטח.

חזון לחוד ובן גוריון לחוד – ס. מאיר (מאיר סמורודינסקי)

דצמבר 10, 1962

ראשי מפא"י דחו את החלקים המתקדמים ב"מדינת היהודים" של הרצל, אך אימצו את הסעיפים השמרניים.

שינוי ההסתדרות: כיצד? – א. עובד (עקיבא אור)

דצמבר 10, 1962

אוסף דרישות וסיסמאות שהעלו הפועלים במאבקם, וקובצו לצרור אחד המהווה מעין מצע להפיכת ההסתדרות לאיגוד מקצועי.

דרך חדשה – פ. עודד (עודד פילבסקי)

דצמבר 10, 1962

ההכרה בזכות הפליטים לשוב היא המפתח למשא ומתן לשלום.

העלאת שכר: לטובת המדינה – ו. יחיאל (ויטוריו וולטרה)

דצמבר 10, 1962

השכיר הישראלי הוא גם צרכן והקטנת הכנסתו עלולה לצמצם את הצריכה ולהאיט, ואף לעצור, את התפתחות המשק.

להיכן נעלמה המדיניות הכלכלית החדשה? – ישראל מור (משה מחובר)

דצמבר 10, 1962

כל הדיבורים על "מדיניות חדשה", באמצעות פיחות, עליית מחירים ושחיקת שכר, אינם אלא הסוואה להמשך המדיניות הישנה – פינוק בעלי ההון על חשבון העובדים.

מכתבים למערכת

דצמבר 10, 1962

אסור שהוויכוח יהפוך את התנועה למועדון ויכוחים מופשט ולא מחייב; עיתון סוציאליסטי מהפכני לוחם כמו "מצפן" הוא צורך השעה; הפולמוס של ס. מאיר עם מאמרו של סנה חורג מהאתיקה העיתונאית.

שביתת אזהרה! – ועדת הפעולה הארצית של ועדי העובדים

דצמבר 10, 1962

הפועלים נגד הקפאת שכר: כרוז של ועדת הפעולה הארצית של ועדי העובדים.