1962

משהו זז

דצמבר 10, 1962

האינטליגנציה, שחבריה הקימו ועדים להגנת הדמוקרטיה בתקופת "הפרשה", יכולה להטריד את השלטון ולהרגיז אותו, אבל בכוחות עצמה אינה יכולה לשנות אותו. זאת מסוגל לעשות רק כוח חברתי של ממש, כדוגמת מעמד הפועלים, המתארגן עכשיו בוועדי פעולה מחוץ להסתדרות.

ועדי פעולה: זהירות!

דצמבר 10, 1962

הוועדה המארגנת בהשראת מפ"ם חותרת לפצל את מאבק הפועלים ומסיתה נגד ועדת הפעולה הוותיקה יותר והדמוקרטית יותר.

משתכנים: בלוף

דצמבר 10, 1962

הצעת משרד השיכון למשתכנים הפרטיים, לשמור בסוד את ההסדר ביניהם, היא תכסיס ערמומי ואנטי דמוקרטי.

מורים: פרישה? – ישי

דצמבר 10, 1962

המורים התיכוניים צדקו בפרישתם מהסתדרות המורים לטובת הקמתו של איגוד מקצועי עצמאי משלהם.

חנוכה – פילב (עודד פילבסקי)

דצמבר 10, 1962

מלחמת השחרור בהנהגת המכבים החלה בחיסול משתפי הפעולה המתייוונים, והצלחתה נובעת מסירוב לסמוך על הבטחות השלטון הזר.

ביטחון: דוקטרינה ללא מדיניות – א. טוראי (אהרון בכר)

דצמבר 10, 1962

צה"ל אימץ את הדוקטרינה הצבאית הפרוסית-גרמנית, ואילו ההנהגה הפוליטית מתאימה את מטרות המלחמה להישגי הצבא בשטח.

חזון לחוד ובן גוריון לחוד – ס. מאיר (מאיר סמורודינסקי)

דצמבר 10, 1962

ראשי מפא"י דחו את החלקים המתקדמים ב"מדינת היהודים" של הרצל, אך אימצו את הסעיפים השמרניים.

שינוי ההסתדרות: כיצד? – א. עובד (עקיבא אור)

דצמבר 10, 1962

אוסף דרישות וסיסמאות שהעלו הפועלים במאבקם, וקובצו לצרור אחד המהווה מעין מצע להפיכת ההסתדרות לאיגוד מקצועי.

דרך חדשה – פ. עודד (עודד פילבסקי)

דצמבר 10, 1962

ההכרה בזכות הפליטים לשוב היא המפתח למשא ומתן לשלום.

העלאת שכר: לטובת המדינה – ו. יחיאל (ויטוריו וולטרה)

דצמבר 10, 1962

השכיר הישראלי הוא גם צרכן והקטנת הכנסתו עלולה לצמצם את הצריכה ולהאיט, ואף לעצור, את התפתחות המשק.

להיכן נעלמה המדיניות הכלכלית החדשה? – ישראל מור (משה מחובר)

דצמבר 10, 1962

כל הדיבורים על "מדיניות חדשה", באמצעות פיחות, עליית מחירים ושחיקת שכר, אינם אלא הסוואה להמשך המדיניות הישנה – פינוק בעלי ההון על חשבון העובדים.

מכתבים למערכת

דצמבר 10, 1962

אסור שהוויכוח יהפוך את התנועה למועדון ויכוחים מופשט ולא מחייב; עיתון סוציאליסטי מהפכני לוחם כמו "מצפן" הוא צורך השעה; הפולמוס של ס. מאיר עם מאמרו של סנה חורג מהאתיקה העיתונאית.

שביתת אזהרה! – ועדת הפעולה הארצית של ועדי העובדים

דצמבר 10, 1962

הפועלים נגד הקפאת שכר: כרוז של ועדת הפעולה הארצית של ועדי העובדים.

יש כתובת!

נובמבר 21, 1962

מצפן יחתור לשמש במה ופה, שופר ומצפן למנוצלים, למופלים ולמקופחים; ישתית את הסברתו על הכרה בזכויות שני עמי הארץ; ישמש שופר להשקפה חברתית שמאלית לוחמת.

מוועדי פעולה לארגון של קבע - פ. עודד (עודד פילבסקי)

נובמבר 21, 1962

הדרך לשינוי ההסתדרות והפיכתה למכשיר לוחם המשרת בנאמנות את ציבור העובדים, עוברת דרך הפיכת ועדי הפעולה הזמניים של העובדים לגוף קבוע שזו תהיה מטרתו. פורסם לראשונה בגיליון מס' 1 של מצפן, בנובמבר 1962, ושנית בגיליון 84 באפריל 1978.

ואלה הן התביעות שיש להיאבק עליהן, למען יהיה לפועלי ישראל איגוד מקצועי של ממש

נובמבר 21, 1962

רשימה של 12 סעיפים לשינוי פני ההסתדרות.

על עיקרים שהפכו עקרים - ס. מאיר (מאיר סמורודינסקי)

נובמבר 21, 1962

בוויכוח עם ארבעת חברי מק"י שנזרקו מהמפלגה, קובע משה סנה בעצם כי אין מה לשנות ומה לחדש במבנה הארגוני של מק"י; כל ניסיון לחדש או לשנות נידון מראש לכשלון, מאחר שהמבנה הקיים הכרח הוא שיתקיים; כל החפץ בסוציאליזם חייב להשתייך למפלגה קומוניסטית, מאחר שרק היא מוסמכת ויכולה להביא את המהפכה.

מסמך "חתרני" - מדוע סולקו ארבעת חברי מק"י?

נובמבר 21, 1962

להלן מובא נוסחו המלא של מכתב שבגלל חתימה עליו הוצאו ממק"י לאחרונה עודד פילבסקי, ירמיהו קפלן, עקיבא אור ומשה מחובר.

עזרה לעצורי עלית

נובמבר 21, 1962

מתוך כרוז בחתימת 26 הנאשמים שנעצרו בהפגנת הפועלים בכיכר עלית, ביום השביתה נגד העלאת המחירים הגדולה, 28.3.62.

פועלי המתכת תובעים העלאת שכר

נובמבר 21, 1962

העלאת שכר ושיפור התנאים הסוציאליים: קטעים מתוך כרוז ועדת הפעולה של ועדי העובדים.

  • עמוד 1 מתוך 2
  • 1
  • 2