חברים יקרים,

לדאבוני הגיע אלי "מצפן" רק היום. כששמעתי על הוצאת העיתון ניסיתי להשיג אותו בחיפה, אבל לא הצלחתי. עכשיו קיבלתי אותו על ידי חבר מתל אביב. קראתי אותו רק בחלקו ויכול אני לקבוע שמסכים איתכם באופן עקרוני. יש הרבה נקודות שצריכים להבהיר ולברר, ואפשר לקבוע שאני מסכים איתכם באופן עקרוני. המכריע בשבילי הוא זה, שאתם מתבססים על מארכסיזם-לניניזם בלי להכיר באיזה "אליל" במוסקווה או במרכז של מק"י, ושאתם עומדים על הזכות של ויכוח חופשי על הבסיס המארכסיסטי בתוך התנועה הקומוניסטית.

אסור שהוויכוח יהפוך את התנועה למועדון ויכוחים מופשט ולא מחייב, אלא הוא מוכרח להיות בסיס להתהוות של פראקסיס חי. זהו לפי דעתי התוכן של "צנטראליזם דמוקרטי" כמו שהוא מובן על ידי לנין. הח' ס. מאיר לא צודק שבכל אירגון קיים "צנטראליזם דמוקרטי"; הוא בטח לא היה קיים בזמן שלטון סטאלין, לא קיים במק"י ולא קיים הרבה בברית המועצות של חרושצ'וב. בתוך האירגונים האלה קיים צנטראליזם בלי דמוקרטיה.

המכתב הקצר הזה מיועד לקשור קשרים איתכם. אני שולח לכם מצורף למכתב המחאת דואר על 20 ל"י בתור תרומה ראשונית. אם יש לכם חבר או חוג בחיפה או בסביבתה, אני מבקש לאפשר לי פגישה איתם. חוץ מזה תשלחו לי מיד 3 אקסמפלארים של "מצפן" שאני אמכור לחברים. את התמורה בעדם תקבלו בהזדמנות הראשונה.

בברכת חברים,
ט.י., חיפה

חברים יקרים,

בשמחה רבה קידמנו את הופעת עיתונכם "מצפן". עיתון סוציאליסטי- מהפכני לוחם, המתנגד לסטאליניזם מחד גיסא ולסוציאל-דמוקרטיה הציונית מאידך גיסא, הוא צורך השעה בתנאים הפוליטיים של הארץ. תקוותנו ש"מצפן" ישמש כגורם מדרבן לחזית שמאלית לוחמת בארץ ויעודד את כל הגורמים הסוציאליסטיים העצמאים.

הננו מוכנים תמיד להושיט ל"מצפן" עזרת חברים.

בברכת חברים,
מרכז "השמאל החדש"

ביקורת על מאמרו של ס. מאיר

לא מצא חן בעיני, מבחינת האתיקה העיתונאית, הפולמוס של ס. מאיר עם מאמרו של סנה. לחיוב יש לציין במאמרו של מאיר את הניתוח המעניין של מושג הצנטראליזם הדמוקרטי, אולם כל החלק הראשון של מאמרו בנוי על סילופים.

נבחן את הדבר: בטור ראשון בסעיף א', מיד מתחת לכותרת המשנה "אובייקטיביזם" ישנה הערה עוקצנית שלהנהגת מק"י לא ידועים חוקי הטבע. אולם אפילו בציטטה שהביא ס. מאיר כתוב "על החוקים החברתיים". כמה שורות אחרי זה מוצאת המסקנה שלהנהגת מק"י "ידועים כל החוקים האובייקטיביים של החברה". גם זה סילוף. בציטטה לא כתוב "כל". ובכלל, כאשר מהנדס בונה מכונה, על יסוד הכרת חוקי הטבע, עליהם הוא משתית את תוכניותיו, האם אפשר להאשימו שאין הוא מכיר את כל חוקי הטבע?! מתוך הסילופים הללו מפתח המחבר תילי תילים של הנחות ללא רגליים. רבותי! עוד לא התחלתם לעלות על הבמה, וכבר אתם נאלצים להשתמש בשיטות פסולות!

בב"ח,
א.ק.